Atnaujintas 2006 gegužės 19 d.
Nr.38
(1438)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Piligrimai su kryžiumi keliauja į Golgotą

Josvainių parapijoje apsilankiusius
piligrimus klebonas kun. Renaldas
Šumbrauskis po pasveikinimo kartu
su parapijos tikinčiais pakvietė
šv. Mišių maldai į Visų Šventųjų
bažnyčią. Piligrimų kryžių bei
statulėles perėmė nešti parapijos
tikintieji. Bažnyčioje buvo bendrai
meldžiamasi gegužinėse pamaldose,
o po jų aukotos šv. Mišios už piligrimų
palaimingą kelionę. Piligrimai buvo
pakviesti agapei į Josvainių vidurinės
mokyklos valgyklą. Po nakvynės
mokyklos sporto salėje, ryte,
padėkos šv. Mišias aukojo
kun. Kazimieras Ambrasas, SJ

Trisdešimt septynių įvairaus amžiaus žmonių grupė pasiryžo piligriminiam žygiui pėsčiomis su apie 60 kg sveriančiu kryžiumi iš Kryžių kalno į Golgotos kalną, esantį Jeruzalėje. Žygis prasidėjo gegužės 4 dieną Šiaulių Katedroje šv. Mišių auka (apie pirmąją kelionės savaitę rašėme praėjusį penktadienį). Praėjusią savaitę piligrimai ėjo per Josvainius, Kėdainius, Šėtą, Bukonis, Veprius, Gelvonus, Čiobiškį, Musninkus, Kernavę, Maišiagalą, Sudervę, Vilnių, Parudaminį. Šiandien, gegužės 19-ąją, jie iš Jašiūnų keliauja į Šalčininkėlius, vakare atvyks į Šalčininkus. Rytoj, šeštadienį, iškeliauja į Baltarusiją. Vėliau jų maršrutas eis per Ukrainą, Vengriją, Austriją, Italiją, Izraelį.


Naktinė adoracija

Šiluvos Marijos legionas organizuoja gana įvairią veiklą. Štai gegužės pirmąjį penktadienį nutarta vesti naktinę adoraciją Apsireiškimo koplyčioje, pasimelsti už Šiluvos parapiją, paprašyti Dievo ir Švč. Mergelės Marijos malonių parapijos žmonėms. Reikia, labai reikia Marijos globos mūsų žmonėms įvairiose gyvenimo srityse, o ypač dvasinės paramos bei stiprybės.


Šventimai

Naktį iš gegužės 5-osios į 6-ąją Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje auklėtinai dalyvavo adoracijoje. Ši vigilija buvo skirta pasimelsti už būsimus Vilniaus arkivyskupijos kunigus. Seminarijos rektorius kun. Robertas Šalaševičius sakė, kad toks budėjimas prie Švč. Sakramento yra mūsų laiko dovanojimas Dievui ir buvimas dėkojant. Į susitikimą reikia atnešti paaukoti visą savo žmoniškąją esybę, paaukoti Viešpačiui visus žmones, jų vargus, pastangas, troškimus. Rektorius skatino maldoje prisiminti būsimuosius kunigus, kurie savo kelionėje nugalėjo visus sunkumus, kad būtų Dievo gailestingumo ženklu pasauliui.


Konkursas apie Jėzų

Balandžio 21 dieną Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinėje mokykloje vyko antroji jaunųjų istorikų olimpiada „Jėzus ir Jo pirmieji mokiniai“. Konkurse dalyvavo Kauno jėzuitų gimnazijos, Alytaus šv.Benedikto vidurinės, Šiaulių „Sandoros“ pagrindinės ir Panevėžio K.Paltaroko vidurinės mokyklos šeštų-aštuntų klasių mokinių komandos. Tai buvo pirmasis bandymas atskleisti Jėzaus ir Jo pirmųjų mokinių gyvenimą ir nuveiktus darbus. Konkursas prasidėjo šv. Mišiomis Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros kriptoje. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupijos generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis. Jis papasakojo mokiniams apie Jėzaus Kristaus gyvenimą, prisikėlimą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija