Atnaujintas 2006 gegužės 19 d.
Nr.38
(1438)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Konkursas apie Jėzų

Balandžio 21 dieną Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinėje mokykloje vyko antroji jaunųjų istorikų olimpiada „Jėzus ir Jo pirmieji mokiniai“. Konkurse dalyvavo Kauno jėzuitų gimnazijos, Alytaus šv.Benedikto vidurinės, Šiaulių „Sandoros“ pagrindinės ir Panevėžio K.Paltaroko vidurinės mokyklos šeštų-aštuntų klasių mokinių komandos. Tai buvo pirmasis bandymas atskleisti Jėzaus ir Jo pirmųjų mokinių gyvenimą ir nuveiktus darbus. Konkursas prasidėjo šv. Mišiomis Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros kriptoje. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupijos generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis. Jis papasakojo mokiniams apie Jėzaus Kristaus gyvenimą, prisikėlimą.

Po agapės dalyviai susirinko į salę, kurioje vyko konkurso atidarymas. Mokyklos choreografijos kolektyvai (vadovės Danutė Tovianskienė ir Gražina Bataitienė) sakraliniais šokiais dalyvius įvedė į Jėzaus dvasinį pasaulį. Kan. dr. R.Pukenis mokiniams bei juos konkursui rengusiems mokytojams padovanojo savo kūrybos knygų. Dalyviai pirmiausia pristatė savo namų užduotis – inscenizacijas apie Jėzų ir Jo mokinius, po to sprendė kryžiažodį (prie pateiktų teiginių dėliojo atitikmenis). Jaunieji ateitininkai, vadovaujami tikybos mokytojos Jurgitos Mulokaitės, organizavo viktoriną apie Jėzų ir Jo mokinius. Atskirai varžėsi komandų kapitonai: gavę vieno žodžio atsakymus, turėjo pagal juos pateikti klausimus. Vertinimo komisijoje dalyvavo pradinių klasių mokytoja G.Bataitienė, istorijos mokytoja Rima Kemzūrienė, vienuoliktos klasės mokinys Dovydas Kučinskas, komisijos pirmininkė – tikybos mokytoja ekspertė Rita Ratkevičiūtė, Naujamiesčio klebonas kun. Algirdas Dauknys. Konkurso nugalėtojais tapo Alytaus šv. Benedikto vidurinės mokyklos mokiniai. Jiems buvo įteikta iliustruota keturių tomų Lietuvos enciklopedija (prizą įsteigė leidykla „Šviesa“) ir K.Paltaroko vidurinės mokyklos direktorės Gražinos Gailiūnienės padėkos raštas. Kitos komandos buvo apdovanotos enciklopedinio pobūdžio „Šviesos“ knygomis apie Lietuvą.

Pažinimą, kritinį mąstymą, krikščionišką požiūrį ugdančios konkurso užduotys patiko mokiniams, nes jie buvo gerai pasirengę. Džiaugėsi konkurso rezultatais ir pagrindinis organizatorius – K.Paltaroko vidurinės mokyklos istorijos mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas (beje, jo parengti mokiniai irgi gerai pasirodė konkurse).

Mokytojos Jecintos Garbaliauskienės vadovaujamas choras giedojo giesmes apie Jėzų ir kt. Žodis, sakraliniai šokiai ir giesmės padėjo mokiniams įsigilinti į Jėzaus ir Jo mokinių gyvenimą, dvasinį pasaulį. Ateinančiais metais vyksiančioje olimpiadoje jaunieji istorikai domėsis Lietuvos vienuolių ir vienuolynų veikla.

Regina STUMBRIENĖ

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija