Atnaujintas 2006 gegužės 19 d.
Nr.38
(1438)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Varšuvos paradoksai

Ne tik Lenkijos, bet ir Europos žiniasklaida pilna įvairiausių komentarų bei vertinimų valdančiajai „Įstatymo ir teisingumo“ (kiti šią partiją vadina „Teisės ir teisingumo“) partijai pagaliau sulipdžius parlamentinę daugumą. Daugelis lenkų, balsavę už dešiniuosius per praėjusius Seimo rinkimus, dabar griebiasi už galvų dėl „Įstatymo ir teisingumo“ lyderio, prezidento Lecho Kačynskio brolio Jaroslavo sprendimo sudaryti koaliciją su kraštutinėmis vadinamomis partijomis – Lenkijos šeimų lyga ir skandalingojo Andžejaus Leperio vadovaujama kairuoliška „Savigyna“. Jeigu dėl Lenkijos šeimų lygos, vadinamos ultrakatalikiška organizacija, emocijų ne tiek daug, tai dėl „Savigynos“, kurioje dominuoja ne tik jų vadovo A.Leperio tipo populistai ir rėksniai, bet ir buvę komunistai, koaliciją su jais balsavusieji už „Įstatymo ir teisingumo“ partiją vertina labai neigiamai. Todėl kai kurie lenkų politikos apžvalgininkai, ypač iš įtakingo dienraščio „Rzeczpospolita“, rašo, jog daugelį lenkų ištiko šokas sužinojus apie tą koaliciją. Tuo labiau stebimasi, kaip broliai Kačynskiai, nuolat skelbę apie Ketvirtosios Lenkijos Respublikos kūrimą be komunistų, korupcijos, piktnaudžiavimo valdžia bei panašių blogybių, klestėjusių buvusių komunistų valdymo metais, dabar kurs tą respubliką su tokiais žmonėmis kaip A.Leperis. Didžiausios opozicinės partijos „Piliečių platforma“ lyderis ir buvęs kandidatas į prezidentus Donaldas Tuskas apkaltino „Įstatymo ir teisingumo“ lyderį J.Kačynskį, kad jis susidėjo su ekskomunistais ir gangsteriais.

Dėl šios koalicijos daugiausia išlošė „Savigynos“ vadovas A.Leperis, kuris gavo vicepremjero postą, o jo trys partiečiai – ministrų portfelius. A.Leperio „Savigyna“ dar gavo 15 valstybės sekretorių ir jų pavaduotojų postų. Šiuo atveju pamiršti „Įstatymo ir teisingumo“ prieš rinkimus duoti pažadai mažinti valdininkų skaičių, kovoti su biurokratija. Įvyko atvirkščiai. Pirmą kartą po komunizmo žlugimo demokratinėje Lenkijoje bus net keturi vicepremjerai, o ministerijų skaičius išaugo iki 20.

Įtakingiausi Lenkijos laikraščiai „Rzeczpospolita“, „Gazeta Wyborcza“ teigia, kad, vicepremjeru paskyrus A.Leperį, o švietimo ministru – Lenkijos šeimų lygos pirmininką Romaną Gertychą, Lenkija susilauks visuotinės pajuokos. Sprendžiant iš pranešimų, didžioji dauguma Lenkijos mokytojų labai nepatenkinti naujojo švietimo ministro paskyrimu. R.Gertychą kai kas vadina net nacistu ir užkietėjusiu antisemitu. O tam patvirtinti kai kurie Lenkijos laikraščiai išspausdino nuotraukas iš Lenkijos šeimų lygos jaunimo organizacijos stovyklų, kai jaunieji Lygos nariai sveikinasi buvusių Vokietijos nacių maniera. Be to, akcentuojama, kad švietimo ministras irgi pirmą kartą demokratinėje Lenkijoje neturi reikiamo išsilavinimo. Prie švietimo ministerijos rūmų jau įvyko keli mokytojų ir moksleivių protesto mitingai.

Dabartinės koalicijos kritikai taip pat gąsdina, jog, J.Kačynskiui pakvietus į vyriausybę kraštutinių politinių jėgų atstovus, tuo labiau nepritariančius Lenkijos eurointegracijai ir vadinančius save euroskeptikais, ES gali imtis sankcijų prieš Varšuvą. Taip pat būdama didžiausia iš naujųjų ES narių Lenkija esą negalės turėti didelės įtakos ir praras savo sąjungininkus ES viduje. Dar daugiau, pranašaujama, jog tam tikrų vyriausybės narių antisemitizmas gali baigtis labai blogai, ypač žinant žydų įtaką daugelio pasaulio šalių politikai. Apskritai dėl „Įstatymo ir teisingumo“ atėjimo valdžion liberalioji ir kairioji opozicija kaltina kunigo Tadeušo Rydziko vadovaujamą „Radio Maryja“ („Marijos radijas“). Ši radijo stotis, būdama katalikiška, kartu yra aštriai politinė ir tautiška. O pats T.Rydzikas, nuolat pasisakantis per šį radiją bei organizuojantis mitingus, sutraukiančius net iki 200 tūkst. žmonių, yra nepaprastai populiarus lenkų visuomenėje. Ir ne tiktai tarp tikinčiųjų. Manoma, kad „Marijos radijo“ nuolat klauso mažiausiai 15 proc. Lenkijos gyventojų ir dar maždaug tiek bent kartą ar du per savaitę. Pats T.Rydzikas yra labai geras oratorius. Todėl jo skleidžiamos antieuropietiškos idėjos daugumai, ypač nepasiturinčiai gyvenančių lenkų labai priimtinos. „Marijos radijo“ įkūrėjas ir vadovas didžiausiais Lenkijos ir lenkų tautos priešais skelbia liberalus, masonus, žydus ir naujuosius turtuolius bei jiems esą pataikaujančius Katalikų Bažnyčios hierarchus ir kunigus. Esą jie visi net blogesni už komunistus, yra paprastų žmonių engėjai ir išnaudotojai. Be šios stoties, T.Rydzikas leidžia dienraštį „Nasz Dziennik“ 250 tūkstančių egzempliorių tiražu. Palyginti: didžiausias Lenkijos dienraštis „Gazeta Wyborcza“ išeina apie 500 tūkst. egzempliorių tiražu. Be to, daugumoje Lenkijos parapijų veikia „Marijos radijo šeima“, „Marijos radijo draugų rateliai“, kuriuose ypač daug jaunimo. Kaip teigia Lenkijos žiniasklaida, T.Rydziko „Marijos radijo“ imperijai priklauso trys fondai – Tautinio švietimo institutas Liubline, Etikos ir pedagogikos akademija, užsiimanti mokytojų ir vaikų darželių auklėtojų lavinimu, taip pat Visuomeninių sugebėjimų akademija, rengianti specialistus darbui su visuomene.

Ši radijo stotis yra didelis Lenkijos Katalikų Bažnyčios hierarchų rūpestis ir galvos skausmas. Mat prieš gegužės 25-28 dienomis įvyksiantį popiežiaus Benedikto XVI vizitą savo pirmtako Jono Pauliaus II gimtinėje Vatikanas nedviprasmiškai pareikalavo iš Lenkijos vyskupų tarybos imtis priemonių prieš „Marijos radiją“, griežčiau kontroliuoti šios radijo stoties darbą. Vatikano pareigūnai teigia, kad „Marijos radijas“ pažeidžia nuostatas dėl Katalikų Bažnyčios politinio neutralumo. Vyskupai Tadeušas Pieronekas ir Tadeušas Goclovskis paragino Vyskupų tarybą pagaliau imtis priemonių prieš kunigo T.Rydziko vadovaujamą radijo stotį. Tačiau niekas nežino, kaip tai padaryti, nes radijas nepriklauso Lenkijos Vyskupų Konferencijai. Pašalinti T.Rydziką iš kunigų luomo? Tačiau tai sukeltų tokią reakciją, kurios pasekmes net sunku įsivaizduoti. Kitas dalykas, nemažai Lenkijos vyskupų, vieni atvirai, kiti tylomis, palaiko T.Rydziką ir jo skelbiamas idėjas. Jis yra kur kas populiaresnis už Lenkijos Katalikų Bažnyčios vadovą kardinolą J.Glempą. Daugelis lenkų, tarp jų ir vyskupų bei kunigų, nesutinka, kad Bažnyčia būtų neutrali, nesikištų į politiką. Jie nuolat primena, kaip elgėsi komunistinio režimo metais Lenkijos primas kardinolas S.Vyšinskis, kiti žinomi lenkų dvasininkai, atvirai ir griežtai ne tik savo pamoksluose smerkę komunizmą. Ir jie teisūs. Juk nebūtų kardinolo Vyšinskio, pagaliau būsimo popiežiaus Karolio Voitylos, vargu ar būtų atsiradęs „Solidarumas“, pradėjęs kasti duobę komunistiniams režimams visoje Rytų ir Vidurio Europoje. „Marijos radijo“ priešininkai teigia, jog šio radijo klausosi tik mažo išsilavinimo žmonės, kurie nesugebėjo prisitaikyti prie laisvosios rinkos ir demokratijos. Tačiau tai ne visai tiesa. Ir Lenkijos inteligentijos sluoksniuose gana nerimaujama dėl šalį užplūdusios menkavertės vakarietiškos pseudokultūros, visokių televizijų šou, atviro tyčiojimosi iš moralės, padorumo, šeimos vertybių. Tą puikiai matome ir Lietuvoje, kurią, kaip sako rašytojas Stasys Kašauskas, valdo vien šoumeno Valinsko kultūra. Pasak S.Kašausko, buvo akmens, geležies kultūra, dabar – Valinsko. Prieš tokią „kultūrą“ nuolat pasisako ir T.Rydziko „Marijos radijas“. Todėl neatsitiktinai nemažai lenkų laiko T.Rydziką vos ne šventuoju, tikruoju Bažnyčios tėvu, vertu tapti net popiežiumi.

Žinoma, teisūs ir tie, kurie tvirtina, jog be šio radijo pagalbos „Įstatymo ir teisingumo“ partija nebūtų atėjusi į valdžią, o L.Kačynskis nebūtų tapęs Lenkijos prezidentu. Kol kas neteko girdėti, kaip T.Rydzikas ir jo radijas vertina „Įstatymo ir teisingumo“ koaliciją su „Savigyna“ ir Lenkijos šeimų lyga. Aišku, Lygos nuostatos T.Rydzikui visiškai priimtinos, bet dėl „Savigynos“, tai vargu ar tinkamos. Dabar, po šios koalicijos sudarymo, valdančioji dauguma Lenkijos Seime turės 245 vietas tarp 460 Seimo narių. Sudaryta dauguma gana trapi, tuo labiau kad opozicinė Piliečių platforma stengsis vis pakišti koją.

Petras KATINAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija