Atnaujintas 2006 birželio 2 d.
Nr.42
(1442)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Žydint sodams, iškeliavo į Amžinybę

A†A kun. Jonas Butkys (1920-1947-2006)

Kun. Jonas Butkys
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Velionis buvo gimęs 1920 m. vasario 10 d. Užpalių parapijoje, Tarvydžių kaime, Utenos apskrityje. Mokėsi Remeikių pradžios mokykloje, vėliau Utenos gimnazijoje. Baigęs gimnaziją, įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1947 metais vyskupas Kazimieras Paltarokas jį įšventino kunigu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija