Atnaujintas 2006 birželio 2 d.
Nr.42
(1442)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Būti dvasinio gyvenimo ekspertais

Popiežiaus susitikimas su Lenkijos kunigais

Mindaugas BUIKA

Šventojo Tėvo susitikimas
su lenkų dvasininkais
Varšuvos Šv.Jono katedroje

Primintos nesenos praeities pamokos

Praėjusią savaitę popiežiui Benediktui XVI lankantis Lenkijoje ypatingo dėmesio susilaukė jo susitikimas su kunigais, jau pirmąją vizito dieną vykęs sostinės Varšuvos Šv. Jono katedroje. Tarp gegužės 25-ąją Šventojo Tėvo kalbos atidžiai klausiusių dvasininkijos atstovų buvo ir šalies vyskupai kartu su Varšuvos arkivyskupu kardinolu Juzefu Glempu, kuris kaip tik tą dieną minėjo savosios kunigystės 50-ąsias metines.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija