Atnaujintas 2006 birželio 2 d.
Nr.42
(1442)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Tėvystės gija

Zita OSTERIENĖ

Raimondas Čekavičius ir jo atžalos
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Šviesiam trijų vaikučių – Laurutės, Rosvaldo ir Justo – Mamytės Raselės, besiilsinčios Jonučių ramybės žemėje, atminimui.

Tu jau namuose. Visi vargai išvargti, visi darbai nudirbti. Tau visos dienos vienodai ramios: ar siaustų šiaurys, ratu sukdamas klevo lapus, ar pliekstų negailestinga saulė į juodą akmenį su Nukryžiuotuoju… ar baltas snaigių patalas užklotų Tavo antkapį, ar pirmoji gėlelė dieną naktį budėtų prie Tavo kojų…


Atleisk, tėve, jeigu ne taip kas buvo

Bronius VERTELKA

Aukštų medžių šakos gaubia Janionių kapinaites. Amžinąjį poilsį čia rado ne vienos šeimos nariai. Virš jų kapų – seni ir jaunesni, vėjo ir lietaus talžomi paminklai. Dabar kapinaites galima pasiekti bet kuriuo metų laiku. Už tai ačiū melioratoriams, nužvyravusiems iki jų keliuką, ir Vadoklių seniūnui Antanui Pociui, kuris tuo rūpinosi.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija