Atnaujintas 2006 birželio 9 d.
Nr.44
(1444)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Mirė garsi kalbininkė

A†A Antanė Kučinskaitė (1915-2006)

Dr. Antanė Kučinskaitė
Jono PUODŽIŪNO nuotrauka

Gegužės 24 dieną Šiauliuose mirė lietuvių kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė Antanė Kučinskaitė, nemažai nusipelniusi lietuvių filologijos mokslui. Ji kartu su kitais Mokslų akademijos Lietuvių kalbos instituto leksikografais rengė ir redagavo didįjį „Lietuvių kalbos žodyną“, pirmoji iš instituto leksikografų 1959 metais apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją. Kartu su kitais didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“ bendradarbiais 1965 metais A.Kučinskaitei buvo suteikta respublikinė premija.

Antanė Kučinskaitė gimė 1915 m. balandžio 13 d. Vabalninko valsčiaus Plikių kaime, ūkininkų šeimoje. Besimokydama Kupiškio progimnazijoje ji įsitraukė į ateitininkų veiklą, o 1929 metais įstojo į Moterų kultūros draugijos mergaičių mokytojų seminariją Kaune. 1936-1940-aisiais studijavo lituanistiką Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete.

1933 metais A.Kučinskaitė įstojo į Švenčiausiosios Jėzaus Širdies vienuolių kongregaciją. 1940-aisiais davė amžinuosius vienuolės įžadus. Nuo 1945 metų pradėjo dirbti Lietuvių kalbos institute. Čia didžiojo Lietuvių kalbos žodyno skyriuje ji dirbo iki 1973-iųjų.

Dideli dr. A.Kučinskaitės nuopelnai terminologijai – teisės, medicinos ir kt. Didžiulis jos indėlis – ir religijos terminų srityje, leidžiant Mišiolą lietuvių kalba, Naujojo Testamento naująjį leidimą.

Kartu su kitais kalbininkais ji redagavo „Mūsų kalbos“ žurnalą, „Kalbos praktikos patarimus“. 1985 metais parašė knygą „Lietuvių kalbos etiketas“.

1989-aisiais buvo sudarytas Lietuvių katalikų mokslo akademijos atkuriamasis komitetas, į jį buvo įtraukta ir dr. A.Kučinskaitė. 1992 metais iš Romos į Lietuvą perkėlus LKMA Centro valdybą, dr. A.Kučinskaitė buvo išrinkta moksline sekretore. 2000-aisiais už nuopelnus Katalikų akademijai dr. A.Kučinskaitė išrinkta LKMA garbės nare.

A.Kučinskaitės gyvenimas buvo kaip gražiai iškerojęs medis. Jo šakų vaisiai – įvairiopa lietuvių kalbos ugdymo ir puoselėjimo veikla. Visur ir visada buvo jaučiamas tvirtas jos principingumas ir tikra artimo meilė. Gerumas, nuoširdumas sušildydavo kiekvieną, pabuvusį drauge su ja. Tokią Antanę Kučinskaitę prisimename visi, ją pažinojusieji.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija