Atnaujintas 2006 birželio 9 d.
Nr.44
(1444)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Eucharistinis kongresas

Eisenos pradžioje – Aukštosios
Panemunės parapijos
jaunimo grupės „Gentis“ vėliava

AUKŠTOJI PANEMUNĖ. Nemaža dalis Aleksoto dekanato parapijų tikinčiųjų pasirinko porą savaitgalio dienų, kad pašlovintų, adoruotų Viešpatį. Tenka apgailestauti dėl mažesnio kai kurių parapijų ir mokyklų aktyvumo: jie pirmenybę skyrė laikinoms žemiškoms, materialinėms vertybėms, pabrėžė dekanas kan. Deimantas Brogys ir paragino melsti Viešpaties malonių mažiau aktyvioms parapijoms.

Eucharistinis kongresas prasidėjo gegužės 26 dieną šv. Mišiomis ir Švč. Sakramento adoracija. Gegužės 27 dieną Aukštosios Panemunės parapijos bažnyčioje buvo daug šventinės atributikos, kuri, atrodo, šaukte šaukė mažus ir didelius burtis draugėn.


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio-Krekenavos dekanate

Lankėsi vyskupas

Truskavoje tinkamai sutiko
lauktus svečius
Autoriaus nuotraukos

Truskava. Praėjusį šeštadienį, birželio 3-iąją, Tėvo dienos išvakarėse, čia lankėsi Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, jis suteikė Sutvirtinimo sakramentą.

Tėvynei reikalingi padorūs katalikai

Aukštą svečią, kurį lydėjo generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikas Justas Jasėnas, Truskavoje sutiko senovišku papročiu – su naminės duonos kepalu ir iš ąžuolo lapų pintu vainiku. Bažnyčioje sakydamas pamokslą, vyskupas teigė, jog šiandien reikia tvirtų įsitikinimų žmonių – tiek partijose, tiek mokyklose, tiek kasdieniuose darbuose.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Tėviškė įamžino kalbininko atminimą

Renginio svečiai prie P.Jonikui
skirto stogastulpio (iš kairės):
akad. Zigmas Zinkevičius
su žmona Regina, kalbininkė
Laima Murinienė, doc. Aldonas
Pupkis, Tauragės rajono meras
Pranas Petrošius, Mažonų
seniūnas Jonas Samoška,
doc. Alfonsas Tekorius, kalbininkė
Marytė Slušinskaitė

PAGRAMANTIS. Gegužės mėnesį, žydint sodams, miestelis rengėsi išskirtinei šventei – kalbininko Petro Joniko (1906-1996) 100-ųjų gimimo bei 10-ųjų mirties metinių minėjimui.

Jubiliejinio renginio organizatoriai pasistengė, kad kraštiečio atminimas būtų tinkamai pagerbtas ir įamžintas. Vietos bibliotekoje veikė gausi leidinių bei kraštotyros darbų paroda, nušviečianti jo gyvenimą bei mokslinę veiklą Lietuvoje ir užsienyje. Gimtojoje P.Joniko sodyboje tautodailininkas Julius Ronza sukūrė ir pastatė stogastulpį, prie gimtojo namo buvo prikalta memorialinė lenta. Medžio darbus padėjo atlikti sumanus meistras pagramantiškis Antanas Stružeckis.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno dekanate

Iškilmingai pašventinta mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia

Mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
Ričardo ŠAKNIO nuotaukos

Kaunas. Pagaliau Žaliakalnio tikintieji sulaukė dienos, kai po rekonstrukcijos birželio 2 dieną „mažoji bažnytėlė“ – taip dar vadinama Aukštaičių gatvėje esanti Kristaus Prisikėlimo bažnyčia – iškilmingai pasitiko juos išoriškai nedaug kuo pasikeitusi, o viduje pasipuošusi naujai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija