Atnaujintas 2006 birželio 9 d.
Nr.44
(1444)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Patvirtinta parama bažnytiniams judėjimams

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas kvietė
katalikiškų asociacijų narius
būti vieningus ir glaudžiai
bendradarbiauti
su savo ganytojais

Antrasis pasaulio bažnytinių judėjimų ir naujųjų bendruomenių kongresas, birželio pradžioje vykęs Roka di Papa miestelyje (netoli Romos), bei šių sąjūdžių narių susitikimas su popiežiumi Benediktu XVI praėjusį šeštadienį Šv. Petro aikštėje patvirtino Šventojo Tėvo palankumą jiems. Spaudos konferencijoje pristatydamas įvairius kongreso eigos aspektus jį rengusios Popiežiškosios pasauliečių tarybos pirmininkas arkivyskupas Stanislavas Rilka pastebėjo, kad Benediktas XVI, dar būdamas Tiubingeno (Vokietija) universiteto teologijos profesorius, su bažnytiniais judėjimais užmezgė kontaktus, kurie nuolat intensyvėjo, tapdami nuoširdžia draugyste.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija