Atnaujintas 2006 birželio 9 d.
Nr.44
(1444)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Krikščionio stiprybė

Minint 100 metų jubiliejaus sulaukusį tikinčiųjų teisių gynėją Vladą Lapienį

Vladas Lapienis
tik ką grįžęs iš tremties
1988 metais

Birželio 6-ąją Vladui Lapieniui, nenuilstamam tikinčiųjų teisių gynėjui, ilgamečiam komunistinių lagerių kaliniui, sukako 100 metų. Persekiodama daugelį tikinčiųjų, sovietinių kolaborantų valdžia siekė ypač nutildyti aktyviuosius, už tikėjimo laisvę garsiai pasisakiusius tikinčiuosius. Tarp tokių buvo savo tikėjime niekaip nepasiduodantis V.Lapienis, kuris daugino ir platino katalikišką pogrindžio spaudą, sovietinės valdžios vadams rašė protesto laiškus prieš tikinčiųjų diskriminaciją ir laisvės varžymą. Kolaborantų valdžios pareigūnai visaip persekiojo V.Lapienį, darydami jo ir jo žmonos Elenos namuose daugkartines kratas, šantažuodami, tyčiodamiesi, tardydami, visokeriopai juodindami. Bet atkaklusis katalikas buvo nepalaužiamas, jo gilus tikėjimas niekada nesusvyravo ir tik labiau užgrūdino jį. Jo užsigrūdinimą tikėjime galima prilyginti pirmųjų krikščionybės amžių krikščionims, nepabūgusiems žiauriausių persekiojimų ir kankinimų.


Tarnystė Dievui – nesibaigiantis kelias

Bronius VERTELKA

Panevėžio Šv. apaštalų Petro
ir Povilo bažnyčios altaristas
kun. Vytautas Aloyzas Marozas
Autoriaus nuotrauka

Gauti kunigystės šventimai – tai įpareigojimas visą likusį gyvenimą tarnauti Dievui. Paties kunigo gyvenimą galima lyginti su keliu, kurio pabaigos nematyti. Kun.Vytautas Aloyzas MAROZAS, pernai pažymėjęs savo 75-ąjį gimtadienį bei savo kunigystės 50 metų jubiliejų, yra Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios altaristas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija