Atnaujintas 2006 birželio 9 d.
Nr.44
(1444)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Ar skaitai katalikišką spaudą?

Paskambino anądien mobiliuoju telefonu suvalkietis Nikodemas savo geram bičiuliui žemaičiui Mykolui ir giriasi: „Visi sako, kad mes, suvalkiečiai, pernelyg šykštūs žmonės. Kad toks nepasirodyčiau, vakar, gavęs pinigų už atostogas, užsiprenumeravau visam pusmečiui, iki pat šių metų pabaigos „XXI amžių“. Esu katalikas, todėl per sapną gavau ženklą, kad privalau skaityti dorą, katalikišką laikraštį, o ne visokius paistalus. Taigi, Mykolai, tu irgi taip padaryk!“

„Mielas bičiuli Nikodemai, mes, žemaičiai, esame lėto būdo, - atsako Mykolas. - Pirma dar gerai pagalvosiu, su žmona ir vaiku pasitarsiu, o jau tada matysiu. Gal ir paseksiu tavo pavyzdžiu“.

Ilgokai galvojo, svarstė žemaitis Mykolas su savo pačia ir sūnumi, ar verta sekti suvalkiečio pavyzdžiu. Bet žemaitis, būdamas užsispyręs vyras, nutarė nepasiduoti suvalkiečiui ir parodyti savo žemaitišką charakterį: pats užsiprenumeravo visam pusmečiui „XXI amžių“, savo žmonai - „Artumą“, pypliui pagrandukui Pauliui - „Kregždutę“.

Kitą dieną žemaitis jau pats skambina suvalkiečiui: „Žinai, bičiuli Nikodemai, vis dėlto jūs, suvalkiečiai, tebesate titnagai: užsiprenumeravai tik vienintelį „XXI amžių“, o va aš ir mano žmona Stasė dar skaitysime ir katalikišką žurnalą „Artuma“, o sūnus Paulius - „Kregždutę“.

Tfu! – nusispjovė suvalkietis ir, išjungęs mobilųjį telefoną, skubiausiai nulėkė į paštą, užsiprenumeravo ne tik „Artumą“, vaikaičiui - „Kregždutę“, bet ir kasdienį meditacijų žurnaliuką „Žodis tarp mūsų“, kurį Kaune leidžia „Gyvieji akmenėliai“. Šis leidinėlis labai praverčia skaitant namuose Šventojo Rašto skaitinius.

Taigi suvalkietis su žemaičiu nepašykštėjo atostogų pinigų katalikiškai spaudai. O kaip tavo reikalai, skaitytojau?

Dabar daug kas eina atostogų. Gauna nemažą sumelę pinigų. Ar nevertėtų pasekti Nikodemo ir Mykolo pavyzdžiu? Pagaliau vyksta Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento šventės. Tai puiki proga šių švenčių dalyviams padovanoti katalikiško laikraštėlio „Kregždutė“ prenumeratą. Ji turtina jauno žmogaus dvasinį pasaulį, žadina tautinius jausmus, moko gražaus elgesio, tarpusavio bendravimo ir deda kultūrinius pagrindus. Kadangi liepą ir rugpjūtį „Kregždutės“ redakcija atostogaus, todėl, pradedant rugsėjo mėnesiu, iki šių metų pabaigos jos keturių mėnesių prenumerata tekainuoja tik 11,60 Lt. Už tiek pinigų kartais vaikams nuperkama saldainių, ledų ar kitokių dalykėlių. Tuo tarpu „Kregždutė“ iki pat metų pabaigos būtų nuostabi jūsų vaikų auklėtoja. Tikime, jog tai padaryti patars ir kunigai bei klierikai, šiuo metu rengiantys jaunimą Pirmajai Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentui.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija