Atnaujintas 2006 birželio 9 d.
Nr.44
(1444)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Iš ratelių – į karietą

Birželio 2 dieną Lietuvos Aukščiausiajame Teisme (LAT) Teisėjų taryba laikinuoju tarybos pirmininku išrinko Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininką Virgilijų Valančių. Jis buvo vienintelis kandidatas, pareiškęs norą užimti šį postą. Iš 16-os tarybos narių už V.Valančių balsavo 13, prieš – du, vienas slapto balsavimo biuletenis buvo sugadintas.

Nebetinka čia kalambūras apie per tiltą važiavusį melagį, kurio rateliai užkliuvo ir melagis išgriuvo, nes taip buvo anais, ne melagių laikais, kai tiesą ir teisingumą teismai gynė. Mūsų laikais, įteisinamo neteisingumo ir teisinio nihilizmo laikais, melagis ne tik iš ratelių negriūna, bet sodinamas į karietą. Taip ir įvyko birželio 2 dieną.

Kai dėl susikompromitavusio Biržų apylinkės teisėjo Valentino Margevičiaus pas Prezidentą apsilankė teisėjai V.Valančius, Romanas Klišauskas ir Vigintas Višinskis, akivaizdžiai šių teisėjų suklaidintas, Prezidentas apkaltino LAT pirmininką Vytautas Greičių arogantiškumu ir informacijos nuslėpimu, išreiškė jam, kaip teisėjui ir žmogui, nepasitikėjimą. Vėliau paaiškėjo, kad informaciją nuslėpė ne V.Greičius, kad pasitikėjimą iš tikrųjų prarado minėti trys teisėjai, be pagrindo gynę netiesą tvirtinantį Prezidento patarėją Haroldą Šinkūną. Tačiau panašu, kad Prezidentui pritrūko ryžto, mano manymu, akivaizdžiai sulaužiusiems teisėjo priesaiką teisėjams išreikšti nepasitikėjimą.

Kadangi Prezidentas tokios nuostatos neišreiškė, teisėjų trijulė per Teisėjų tarybą prastūmė (nes nepateikė jokių įrodymų, liudijančių apie jų pokalbį su Prezidentu minėtą apsilankymo dieną) nutarimą, kuriame konstatuojama, kad „nėra pagrindo teigti, jog balandžio 6 dieną vykusio Teismo tarybos narių ir prezidento Valdo Adamkaus susitikimo metu Prezidentui buvo pateikta informacija, neatitinkanti tikrovės“. Visuomenę apie teisėjų akibrokštus išsamiai informavo žiniasklaida, visuomenei buvo aiškiai parodytas Prezidento klaidinimas, tačiau Teisėjų tarybai – „nėra pagrindo teigti“?! Trys teisėjai ne tik išliko su suterštomis teisėjų mantijomis savo postuose, bet liko ir Teisėjų tarybos nariais, kurioje V.Valančius dar tapo, nors ir laikinu, tarybos vaduku! Iš tikrųjų netenka stebėtis, nes pati Teisėjų taryba, kai pasiūlė V.Margevičių palikti teisėju iki jam sukaks 65 metai, turėjo atsistatydinti. „Ranka ranką plauna“, „Toks tokį pažino ir ant alaus pavadino“ – visi žino šias patarles.

Aiškios Prezidento pozicijos ir atitinkamų veiksmų visuomenė tebelaukia.

Algimantas Zolubas

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija