Atnaujintas 2006 birželio 9 d.
Nr.44
(1444)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Festivalis „Ant Katedros laiptų“

Diriguoja kamerinio moterų choro
„Volungė“ meno vadovas
ir dirigentas Algirdas Viesulas

Sekminių sekmadienį, po vakaro šv. Mišių, Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje vyko VII tarptautinio vasaros muzikos festivalio „Ant Katedros laiptų“ atidarymo koncertas. Jį buvo numatyta surengti lauke, tačiau tą pavakarę lynojo, todėl meno mėgėjai koncerto klausėsi šventovės viduje.


Partizanų atminimui oš medžiai

Vytautas BAGDONAS

Jau senokai Kurklių seniūnijos (Anykščių r.) teritorijoje nebėra Trakinių kaimo. Sovietmečiu šis sodžius, menantis šiurpius pokario įvykius, partizanų žūtį, buvo sunaikintas, paverstas dirbamais laukais. Norėta, kad Trakinių kaimo, vadinto „banditų lizdu“, pavadinimas būtų užmirštas, neminimas.


Susitikimas su vyskupu

Gegužės 23 dieną Šv. Antano parapijoje vyko Kauno arkivyskupijos sielovados pastoracinė vizitacija. Atvyko į parapijos bendruomenę kai kurių tarnybų specialistai: pastoracijos, „Caritas“, Šeimos centro, jaunimo grupės, Katechetikos centro, evangelizacijos ir žiniasklaidos. Ypač buvo laukiami vyskupas Jonas Ivanauskas ir arkivyskupijos kancleris monsinjoras Adolfas Grušas.


Kardinolas pirmųjų laikinųjų įžadų apeigose

Gegužės 20 dieną Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir šv. Bruno vienuolyne, Paparčiuose, šv. Mišių metu vyko pirmųjų laikinųjų įžadų apeigos, kurioms vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Sesuo Sulamitė davė pirmuosius įžadus penkeriems metams. Pagal šio vienuolyno tradicijas būtent pirmieji įžadai švenčiami iškilmingai, į apeigas pakviečiami tėvai, artimieji, draugai. Amžinuosius įžadus šios seserys švenčia tik bendruomenėje.


Pasirūpino šventoriaus medžiais

Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Rimantas Kaunietis niekuomet nepamiršta po šv. Mišių padėkoti visiems geradariams, kurie prisidėjo ir prisideda prie bažnyčios tvarkymo, puošimo, apeigų atlikimo. Vieną sekmadienį, tarp kitų geradarių, klebonas nuoširdžiai dėkojo ir Svėdasų seniūnijos seniūnui Valentinui Neniškiui. Tai jis pasirūpino, kad bažnyčios šventoriuje būtų nupjauti seni, grėsmę keliantys medžiai, apipjautos aukštaūgių liepų, klevų, uosių, ąžuolų šakos. Seniūno sukviesti žmonės rūpestingai pjovė ir genėjo medžius ir labai gražiai sutvarkė bažnyčios aplinką. Medžių šakos dabar nebeužgožia šventoriuje esančios Švč. Mergelės Marijos skulptūros bei čia palaidotų kunigų kapų. Patogiau tapo ir pasivaikščioti po šventorių parapijiečiams, jų svečiams.


Šv. Antanas Paduvietis

Artėja Šv. Antano atlaidai. Po kelias dienas jie vyks Kretingoje, Kauno Šv.Antano Paduviečio, o sekmadienį kai kuriose kitose Lietuvos bažnyčiose. Šia proga kalbiname Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčios kleboną kun. Vytenį Vaškelį.


Karmelitiškojo dvasingumo charizmiškumas

Balandžio 23 dieną Kaune vykusioje atsinaujinimo dienoje „Laukite Tėvo pažado“ dalyvavo karmelitas tėvas Marcelinas Iragis Redinas iš Ispanijos. Jis skaitė paskaitas, vadovavo meditacijoms, kalbėjo šlovinimo ir užtarimo maldas.


Lobių paieškos Lazdijuose

Alvyra Grėbliūnienė

Seminaro dalyviai su vyskupijos
„Caritas“ direktoriumi kun. Arvydu
Liepa (dešinėje) ir Lazdiju klebonu
kun. Gintaru Urbštu (viduryje)

Gegužės 30 dienos popietę į Lazdijų parapijos salę rinkosi dekanato parapijų „Caritas“ skyrių vadovai ir atstovai. Juos pakvietė į seminarą Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ – jis vykdo projektą ,,Savanorių mokymas“, kurį finansuoja Vokietijos fondas „Renovabis“. Seminare su „Caritas“ struktūra, veikla ir prioritetinėmis kryptimis supažindino vyskupijos „Caritas“ direktorius kun. Arvydas Liepa. Vilkaviškio vyskupijoje yra šeši dekanatų „Caritas“ centrai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija