Atnaujintas 2006 birželio 9 d.
Nr.44
(1444)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Partizanų atminimui oš medžiai

Vytautas BAGDONAS

Jau senokai Kurklių seniūnijos (Anykščių r.) teritorijoje nebėra Trakinių kaimo. Sovietmečiu šis sodžius, menantis šiurpius pokario įvykius, partizanų žūtį, buvo sunaikintas, paverstas dirbamais laukais. Norėta, kad Trakinių kaimo, vadinto „banditų lizdu“, pavadinimas būtų užmirštas, neminimas.

Tačiau ir kaimo vardas, ir pokario metų įvykiai išliko žmonių atmintyje. 1945 m. birželio 24 d. partizanų būrys, vadovaujamas Lietuvos kariuomenės puskarininkio Povilo Bagdono-Aro, Trakiniuose ilsėjosi po naktinio žygio. Tuo tarpu Ukmergės raudonarmiečių garnizono kariai, enkavėdistai ir vietiniai skrebai pradėjo supti kaimą, ketindami iš pasalų užklupti kovotojus už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Partizanai bandė trauktis, atsišaudyti, tačiau pateko į pasalą ir nelygioje kovoje net 36 jauni vyrai buvo nukauti. Tiktai septyniems partizanams pavyko iš apsupties ištrūkti ir jie galėjo tęsti kovą toliau. O žuvusieji partizanai buvo užkasti netoli Kurklių miestelio, Moliakalnio kaimo žvyrduobėse. Tiktai Atgimimo metu kurkliečių Sąjūdžio aktyvistų ir tuometinio parapijos klebono kun. Žyginto Veselkos iniciatyva partizanų palaikai buvo iškasti ir iškilmingai palaidoti naujose Kurklių miestelio kapinėse, jų amžinojo poilsio vietą paženklino kryžius.

Šį pavasarį Trakinių kaimo laukuose buvo pasodinta daugybė eglučių, ąžuoliukų, berželių, juodalksnių. Anykščių miškų urėdijos darbuotojai, išsiruošę sodinti naujo miško į Trakinius, pasikvietė į talką ir Anykščių miesto mokyklų – A.Baranausko vidurinės bei J.Biliūno ir A.Vienuolio gimnazijų – moksleivius, jaunuosius šaulius ir jaunuosius miško bičiulius. Daugiau kaip penkios dešimtys jaunuolių kartu su miškininkais per dieną pasodino per tris hektarus naujo miško. Tą dieną Trakiniuose ne tik buvo sodinami medeliai. Vietiniai žmonės moksleiviams papasakojo apie Trakinių sodžiaus praeitį, partizanų žūtį, parodė vietą, kur nelygioje kovoje krito laisvės šaukliai. Tai buvo savotiška istorijos, patriotizmo pamoka gamtoje. Moksleiviai, išgirdę šiurpų pasakojimą apie tragišką kelių dešimčių partizanų žūtį, pasižadėjo prižiūrėti savo sodintus medelius, taip pat čionai atvažiuoti sodinti miško ir ateityje. Patriotiškai nusiteikę vaikai siūlė pavadinti ką tik pasodintą liauną mišką partizanų atminimo parku.

Kurklių seniūnija, Anykščių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija