Atnaujintas 2006 birželio 9 d.
Nr.44
(1444)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Susitikimas su vyskupu

Gegužės 23 dieną Šv. Antano parapijoje vyko Kauno arkivyskupijos sielovados pastoracinė vizitacija. Atvyko į parapijos bendruomenę kai kurių tarnybų specialistai: pastoracijos, „Caritas“, Šeimos centro, jaunimo grupės, Katechetikos centro, evangelizacijos ir žiniasklaidos. Ypač buvo laukiami vyskupas Jonas Ivanauskas ir arkivyskupijos kancleris monsinjoras Adolfas Grušas.

Parapijiečiai iš anksto rengėsi susitikimui, bendravo tarpusavyje, buvo susirinkę kartu su parapijos klebonu kun. Vyteniu Vaškeliu. Kiekvienos grupės nariams rūpėjo, ar bus suprasti jų darbai, pastangos, juk kai kurie išdirbę po 20 metų. Parapijos jaunimo grupė dalyvauja chore, maldos grupėje, savo giesmėmis vakarais šv. Mišiose garbina Viešpatį. Parapijoje globojami socialiai remtinų ir daugiavaikių šeimų vaikai. Vokietijos Maltos ordino pagalbos tarnyba kartu su parapija finansuoja šių vaikų maitinimą. „Caritas“ taip pat globoja senelius ir invalidus.

Iš pradžių bendravo grupėse, po to visi susirinko į salę, kur grupių atstovai vertino nuveiktus darbus ir ragino daugiau bendrauti su centrais: jaunimo, Šeimos, „Caritas“. Pastoracinėje tarnystėje dar trūksta aktyvių žmonių, kurie būtų parapijos svarbiausioji jėga. Vyskupas J.Ivanauskas paragino, kad daugiau patarnautojų dalyvautų šv. Mišiose, ugdant krikščioniškas vertybes, neužmiršti ir pagarbos žmogui. Tikėjimas iš tradicinio turėtų tapti asmenišku tikėjimo išgyvenimu, turi būti sąmoningas ir brandus.

Susitikimas su vysk. J.Ivanausku bendruomenės nariams buvo kaip šventė, kuri tęsėsi teikiant Sutvirtinimo sakramentą Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Jaunuoliai, giedodami ir garbindami Viešpatį, klausėsi šv. Mišių, kurias aukojo vysk. J.Ivanauskas, monsinjoras Artūras Jagelavičius ir Šv. Antano bažnyčios klebonas kun. V.Vaškelis. Visi meldėsi už jaunimą. Vyskupas pabrėžė, jog mes esame Dievo vaikai, tad mūsų tikėjimas turi būti sąmoningas ir brandus. Jėzus siuntė mokinius į pasaulį, kad žmonės pažintų Dievą. Tėvai kartu su vaikais turi dalyvauti šv. Mišiose, kur Kristus yra Eucharistijoje, sakramentuose, Dievo žodyje.

Svarbiausia, priimant Sutvirtinimo sakramentą, ne suknelių grožis ir fotoaparatų blyksniai, o tai, kaip mes suprantame ir priimame Kristų, Šventosios Dvasios veikimą į savo širdį. Vyskupas priminė, kad 2008 metais bus švenčiamas 400 metų Švč. M.Marijos apsireiškimas Šiluvoje, „reikia jūsų jaunystės, rengiantis šiam jubiliejui“. Blogai, kai žmonės važiuoja į Keturnaujieną, kuri niekada nebuvo paskelbta šventa vieta, o užmiršta Šiluvą – Marijos apsireiškimo vietą.

Gražiai klebono ir kunigų organizuotas vyskupo sutikimas sujaudino parapijos bendruomenę. Ganytojo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas, jaunimo nuoširdžios maldos ir giesmės tarytum kviečia:

Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk mūsų, tikinčiųjų, širdis ir uždek jose tikėjimo, vilties ir meilės ugnį.

Danutė GROMNICKIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija