Atnaujintas 2006 birželio 9 d.
Nr.44
(1444)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pasirūpino šventoriaus medžiais

Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Rimantas Kaunietis niekuomet nepamiršta po šv. Mišių padėkoti visiems geradariams, kurie prisidėjo ir prisideda prie bažnyčios tvarkymo, puošimo, apeigų atlikimo. Vieną sekmadienį, tarp kitų geradarių, klebonas nuoširdžiai dėkojo ir Svėdasų seniūnijos seniūnui Valentinui Neniškiui. Tai jis pasirūpino, kad bažnyčios šventoriuje būtų nupjauti seni, grėsmę keliantys medžiai, apipjautos aukštaūgių liepų, klevų, uosių, ąžuolų šakos. Seniūno sukviesti žmonės rūpestingai pjovė ir genėjo medžius ir labai gražiai sutvarkė bažnyčios aplinką. Medžių šakos dabar nebeužgožia šventoriuje esančios Švč. Mergelės Marijos skulptūros bei čia palaidotų kunigų kapų. Patogiau tapo ir pasivaikščioti po šventorių parapijiečiams, jų svečiams.

Beje, seniūnas V.Neniškis ir pats yra uolus katalikas, bažnyčios rėmėjas, tarp darbų ir rūpesčių surandantis laiko paskaityti „XXI amžių“, kurį prenumeruoja jau ne vienerius metus.

Vytautas BAGDONAS

Svėdasai, Anykščių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija