Atnaujintas 2006 birželio 9 d.
Nr.44
(1444)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Nieko gera nežadančios lygiosios

Petras KATINAS

Pilietinės demokratijos partijos
vadovas Mirekas Topolanekas

Socialdemokratų lyderis
premjeras Jiržis Paroubekas

Po dvi dienas vykusių parlamento rinkimų Čekijoje paaiškėjo, kad juos nežymiai laimėjusi Mireko Topolaneko vadovaujama Pilietinės demokratijos partija, nors ir turės 200 vietų parlamente 81 vietą ir bus didžiausia, vargu ar galės suformuoti naują šalies vyriausybę. Tuo labiau kad jau dvi kadencijas vadovavę Čekijai premjero Jiržio Paroubeko socialdemokratai ir jų sąjungininkai „neatsižadėję principų“ komunistai, gavę atitinkamai 74 ir 26 vietas, turės lygiai 100 vietų. Tai yra tiek pat, kiek turi dešinieji Pilietinės demokratijos partijos ir jos sąjungininkų krikščionių demokratų ir žaliųjų atstovai.

Nepaisant to, prezidentas Vaclavas Klausas, kuris neslėpė savo simpatijų Pilietinės demokratijos partijai, pareiškė, kad, remiantis Konstitucija, daugiausia balsų gavusios partijos lyderis gali sudaryti vyriausybę. Betgi socdemai su komunistais jokiu būdu nenori trauktis, ir premjeras bei socdemų lyderis J.Paroubekas nepaliauja skelbti, kad prieš kairiuosius buvo vykdoma melu ir skandalais grįsta rinkimų kampanija. Tą patį kartoja ir komunistų lyderis Voitechas Filipas. Prahoje kalbama, kad socdemai ir jų lyderis J.Paroubekas bando įkalbėti pirmą kartą į parlamentą išrinktus žaliuosius, gavusius 13 vietų, eiti į koaliciją su kairiaisiais. Tačiau jų vadovai kategoriškai atmeta tokius gundymus ir pareiškė niekada neisią į jokią koaliciją su komunistais.

Kaip žinoma, ir prezidentas V.Klausas, ir M.Topolaneko vadovaujama Pilietinės demokratijos partija yra laikomi euroskeptikais. Esant tokiai situacijai, Čekijos analitikai įsitikinę, jog norom nenorom teks sekti kaimyninės Vokietijos pavyzdžiu ir sudaryti dešiniąją, socdemų ir dešiniųjų pilietinių demokratų, koaliciją. Tokiu atveju nukentėtų komunistai, nes vargu ar, sudarius tokią koaliciją, raudoniesiems joje atsirastų vietos. Tačiau aišku viena: derybos dėl didžiosios koalicijos bus nelengvos ir ilgos.

Pagrindinis socdemų koziris yra tas, kad per aštuonerius jų valdymo metus Čekija tapo turtingiausia iš visų pokomunistinių Europos Sąjungos valstybių ir pagal ekonominius rodiklius jau pralenkė „senąją“ ES narę Portugaliją. Tačiau per tuos aštuonerius metus kairiųjų valdžią nuolat krėtė korupciniai ir net kriminaliniai skandalai. Viename jų yra įsipainiojęs ir socdemų lyderis bei premjeras J.Paroubekas ir jo aplinka. Mat vienas aukštas policijos pareigūnas viešai apkaltino premjerą, jo vyriausybės vidaus reikalų ministrą bei dar kelis socdemų veikėjus trukdymu tirti vieną garsią nužudymo ir korupcijos bylą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija