Atnaujintas 2006 birželio 9 d.
Nr.44
(1444)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kryžiaus kelionė į Golgotą

Kun.Kazimieras Ambrasas, SJ

Maldininkai, pėsčiomis nešantys
kryžių į Golgotą, prie Vilniaus
Kalvarijų koplyčios

Gegužės 5 dieną 8 val. iš Kryžių kalno prasidėjo beveik pusmetį truksianti daugiau kaip trisdešimties Lietuvos maldininkų kelionė pėsčiomis į Golgotos kalną Šventojoje Žemėje. Per visą mėnesį mūsų maldininkai nuėjo daugiau kaip penktadalį kelio – daugiau kaip 1000 kilometrų ir, perėję Lietuvą bei Baltarusiją, dabar žingsniuoja Ukrainos žeme. Mielai sutikti kelionės maršrute pereitų Lietuvos parapijų žmonių, mūsų maldininkai kuo nuoširdžiausiai buvo priimti ir Baltarusijoje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija