Atnaujintas 2006 birželio 16 d.
Nr.46
(1446)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Vilniaus dekanate

Sekminių šventę lydėjo vyskupo palaiminimas ir gausus lietus

Lietus nesutrukdė iškilmingai
pašventinti Varėnos dekano
ir klebono kun. Valentino Virvičiaus
(kairėje) rūpesčiu bažnyčios
šventoriuje iškilusį paminklinį
kryžių popiežiui Jonui Pauliui II.
Dešinėje – vyskupas Juozas Tunaitis
Rūtos Averkienės nuotrauka

VARĖNA. Sekminių dieną beržais apkaišyta nedidukė medinė Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia sunkiai talpino tikinčiuosius. Tądien Varėnoje buvo švenčiamos keturios iškilmės: Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Juozas Tunaitis Sutvirtinimo sakramentą suteikė 150 Varėnos parapijos tikinčiųjų, buvo švenčiama viena didžiausių katalikų švenčių – Šventosios Dvasios atsiuntimo – Sekminių šventė, Tėvo diena, Varėnos klebono dekano kun. Valentino Virvičiaus penkioliktosios kunigystės metinės.


Kauno arkivyskupijoje

Jonavos dekanate

Naujasis vikaras

Sekminių procesijoje – naujasis vikaras
kun. Darius Auglys ir
klebonas kun. Sigitas Bitkauskas

JONAVA. Birželio 4 dieną Sumą Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje pirmą kartą aukojo į parapiją atvykęs naujas vikaras kun. Darius Auglys. Savo pirmajame pamoksle jis kalbėjo:

„Nuostabi yra Sekminių šventė, ji pasakoja mums apie vieną giliausių Dievybės paslapčių, taip tolimą mūsų regimajam pasauliui. Ši paslaptis dvelkia tam tikra šviesa tikinčiojo širdžiai. Tai trečiasis Švenčiausios Trejybės asmuo – Šventoji Dvasia, Sūnaus atsiųsta nuo Tėvo.


Ukmergės dekanate

Kalvarijų jubiliejus

Vepriai. Gražiai paminėtas Sekminių-Kalvarijų jubiliejus. Birželio 3 dieną čia atvyko Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir arkivyskupijos kancleris mons. Adolfas Grušas. Jie su Ukmergės dekanu kun. Gintautu Kabašinsku 10 val. aukojo šv. Mišias. Po jų dvasininkai, lydimi tikinčiųjų, daugiau kaip tris valandas ėjo Kalvarijos kelią. Šeštadienį, po 8 val. šv. Mišių, irgi buvo lankomos Kalvarijos. Sekmadienį, po 8 val. šv. Mišių, Kalvarijas lankė grupė su Deltuvos klebonu kun. Šarūnu Leskausku.


Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Eucharistinė diena

IŠLAUŽAS. Eucharistija – tai vienybė su Jėzumi, Jo atradimas savo širdyje. O kad tikintieji labiau susivienytų ir suprastų Eucharistijos prasmę, prieš vyskupijos Eucharistinį kongresą Išlaužo parapija šventė Eucharistinę dieną. Gegužės 21 dienos rytą, vienuoliktą valandą, Išlaužo Švč. M.Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje prasidėjo Švč. Sakramento adoracija. Išlaužo pagrindinės mokyklos skautai, mokiniai ir tikybos mokytoja Danutė Jasiūnienė, skambant tyliai sakralinei muzikai, skaitė mąstymus, ragino žmones pabusti ir liudyti Dievą savo gerais darbais.


Pakruojo katalikės kartu dirba jau 10 metų

Prieš mėnesį Pakruojo katalikių moterų draugija surengė savo jubiliejinę šventinę konferenciją. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kuriose buvo prašoma Aukščiausiojo palaimos, sėkmės stiprinant draugijos veiklą. Po šv. Mišių pirmasis katalikes moteris pasveikino, palinkėjo dar aktyvesnės veiklos Pakruojo dekanas kun. Ričardas Rutkauskas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija