Atnaujintas 2006 birželio 16 d.
Nr.46
(1446)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Ukmergės dekanate

Kalvarijų jubiliejus

Vepriai. Gražiai paminėtas Sekminių-Kalvarijų jubiliejus. Birželio 3 dieną čia atvyko Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir arkivyskupijos kancleris mons. Adolfas Grušas. Jie su Ukmergės dekanu kun. Gintautu Kabašinsku 10 val. aukojo šv. Mišias. Po jų dvasininkai, lydimi tikinčiųjų, daugiau kaip tris valandas ėjo Kalvarijos kelią. Šeštadienį, po 8 val. šv. Mišių, irgi buvo lankomos Kalvarijos. Sekmadienį, po 8 val. šv. Mišių, Kalvarijas lankė grupė su Deltuvos klebonu kun. Šarūnu Leskausku.

Veprių parapijos klebonas kun. Bronius Gimžauskas dėkoja kaimynams kunigams ir mons. Alfonsui Svarinskui, kuris sekmadienį pasakė keturis pamokslus ir aukojo šv. Mišias už tėvus. Per Sumą sekmadienį giedojo jungtinis choras „Margiris“ ir „Draugystė“ iš Kauno, jie pasveikino kleboną ir įteikė dovaną. „Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie jubiliejaus atlaidų. Dėkoju seniūnei Dalei Urbonienei ir jos darbininkėms, tvarkiusioms bažnyčios aplinką. Dėkoju visiems, dalyvavusiems jubiliejaus atlaiduose. Geradariams teatlygina Dievas“, – sakė Veprių klebonas.

Miestelio muziejuje tebeveikia Romo Šaulio surengta Kalvarijų 160 metų jubiliejaus paroda, kurioje verta apsilankyti.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija