Atnaujintas 2006 birželio 21 d.
Nr.47
(1447)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Turiningo poilsio pusdienis

Bronius VERTELKA

Bistrampolio dvaro centriniai
rūmai šiandien

Klierikas Justas Jasėnas
užmezgė pokalbį su medinukų
meistru Algiu Matuzevičiumi

Į svečius atvyko Vilniaus
miesto savivaldybės Šv. Kristoforo
kamerinis orkestras, vadovaujamas
prof. Donato Katkaus

Kun. Dr. Rimantui Gudeliui
netrūko dėmesio

Birželio 10-osios pusiaudienį ne vienas, važiavęs keliu Kaunas – Panevėžys, suko į Bistrampolio dvarą. Ne vien pasigrožėti išlikusiais jo statiniais, pasidžiaugti augančiais šimtamečiais medžiais, pajusti retai kur sutinkamo tokio jaukaus parko gaivą. Čia vyko IV Bistrampolio festivalis, kurio rengėjai – VšĮ „Jaunimo integracijos galimybių centras“.

Žmonės, atvykę į istorija turtingą Bistrampolio dvarą tikrai nenusivylė. Tai bene vienintelis dvaras, nesugriautas, neišardytas, išlikęs Panevėžio rajone. Nuo plento iki dvaro – asfaltuotas kelias. Apie jį tiesiamas aplinkkelis. Norėdami padaryti tvarką dvare, ne vieną dieną čia triūsė iš Panevėžio atvykę moksleiviai. Savanoriai įveikė tai, ką buvo galima padaryti jų rankomis. Prie dvaro aplinkos gražinimo prisidėjo Ramygalos seniūnija.

Pas tėvus vasaros atostogų parvykęs Sankt Peterburgo katalikų dvasinės seminarijos rektorius kun. dr. Rimantas Gudelis prisiminė kelerių metų senumo įvykius. Anot jo, tada dvare buvo nupjauta tiek nereikalingų medžių, kad jais galėjo apšildyti Panevėžio Katedrą visą žiemą. Į gimtąjį miestą grįžusio dvasininko pėdomis tiesiog sekiojo fotožurnalistai. Kun. R. Gudelis noriai bendravo su žiniasklaida.

O Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos penktakursį klieriką Justą Jasėną traukia Bistrampolis. Jis sugebėjo dalyvauti visuose ankstesniuose jo festivaliuose. Netoli Bistrampolio – klieriko gimtinė. Ten jam gimė ne vienas eiliuotas posmas. Poetiniais gabumais apdovanotas Justas vaikystėje patarnavo Uliūnų bažnyčioje. Užsukus į festivalį šiemet, iš karto jo dėmesį patraukė medžio dirbiniai. Išsišnekėjo su jų meistru Algiu Matuzevičiumi.

Festivalio svečiais buvo Ramygalos seniūnas Valdas Chirv su žmona, rajono meras Povilas Žagunis irgi su savo antrąja puse. Atvyko žmonių iš Uliūnų, Barklainių, Katinų, Ramygalos bei kitų aplinkinių vietovių. Išgirdę apie festivalį, dviračiais iš Panevėžio atmynė sutuoktinių pora. Norinčių pabūti renginyje netrūko. Buvo iš tikrųjų kuo jame pasigerėti, turėjo progos čia pasiklausyti geros muzikos. Festivalio svečiai nuoširdžiai sutiko Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinio orkestro pasirodymą. Jo meno vadovas ir dirigentas prof. Donatas Katkus, pasitelkęs savo artistinius sugebėjimus, sugebėjo pralinksminti publiką. Ilgokai dvaro vežiminėje vyko orkestro koncertas. Jo dalyvius klausytojai palydėjo atsistodami ir ilgais plojimais.

Gera buvo šio šeštadienio antroji pusė. Visi, būdami blaivi, gražiai linksminosi. Dvaro festivalio rimtį ir ramybę saugojo policija. Atsitikus nelaimei, padėti buvo pasiruošęs greitosios pagalbos ekipažas.

Gali atsitikti taip, kad kitą vasarą tokio renginio nebus. Netrukus žadama pradėti dvaro kapitalinį remontą. Tam numatytos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

Bistrampolis, Panevėžio rajonas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija