Atnaujintas 2006 birželio 21 d.
Nr.47
(1447)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kuo įžymūs Lekėčiai?

Bernardas ALEKNAVIČIUS

Lekėčių parapijos choras
prie Lekėčių klebonijos. Centre –
parapijos klebonas kun. Povilas
Jančauskas, greta – vargonininkas
Jonas Juška. Nuotrauka
daryta 1936-1937 metais

Šiais metais Lekėčiai paminės 500 metų jubiliejų. Šiai gražiai sukakčiai pažymėti lekėtiškiai rengiasi išleisti didelės apimties, gausiai iliustruotą leidinį „Lekėčių sakmės“, kurio autorius – žurnalistas ir fotomenininkas Bernardas Aleknavičius. Leidinyje numatoma pateikti nemažą pluoštą istorinės medžiagos apie krašto žmones, įvykius, primirštus nutikimus. Leidinyje paminėta, kaip prieš šimtą metų buvo įkurta Lekėčių parapija, prisimintas pirmasis šios parapijos klebonas, vėliau 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras ir Telšių vyskupas Justinas Staugaitis. Nemažai vietos „Lekėčių sakmėse“ skiriama per kraštą nuūžusiems karams, rusų ir vokiečių okupacijoms, rezistencinei kovai dėl išsivadavimo iš pavergėjų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija