Atnaujintas 2006 birželio 21 d.
Nr.47
(1447)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Abipusiškumo principas krikščionių ir musulmonų santykiuose

Mindaugas BUIKA

Arkivyskupas
Džiovanis Lajolas

Vakarų ir islamo šalių santykių tam tikros krizės akivaizdoje Popiežiškoji migrantų taryba nagrinėjo, kaip šiai įtampai sumažinti padėtų krikščionių ir musulmonų tarpreliginės dialogas. Tačiau jo vystymui ir pažangai užtikrinti yra reikalingos religijos laisvės garantijos, ypač dėl tikybinių mažumų, pabrėžė minėtos Vatikano dikasterijos gegužės 15-17 dienomis surengtos konferencijos dalyviai. Jie iškėlė vadinamąjį abipusiškumo principą, tai yra, kokias teises musulmonų mažumos turi Vakarų šalyse, tokias privalo turėti krikščionys islamo daugumos valstybėse, kurio įgyvendinimas pastarųjų atžvilgiu dar toli gražu nėra pasiektas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija