Atnaujintas 2006 birželio 30 d.
Nr.50
(1450)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Antireliginė propoganda „Tiesoje“

Andrejus Žukovskis

Praėjo jau 16 metų nuo tos dienos, kai Lietuva atkūrė savo nepriklausomybę. Pamažu užmirštame okupacijos padarytas nuoskaudas ir, kad ir kaip būtų skaudu, vis dažniau girdime kalbas apie „anuos gerus laikus“, ypač iš vyresniosios kartos atstovų. Tačiau metai neturėtų ištrinti iš mūsų atminties padarytų nusikaltimų. Šiame straipsnyje noriu priminti skaitytojams vieną jų – sovietinės spaudos, atspindėjusios oficialiąją valstybės poziciją, antireliginės propagandos niuansus.


„Turime prabilti į mūsų spaudos sąžinę“

Edmundas Simanaitis

Įstatymu nustatytame atmintinų dienų sąraše - Birželio 23-ioji – Tautos sukilimo diena. Sukilėlių suformuota Laikinoji vyriausybė paskelbė: „Atstatoma Laisva Lietuva“. Kauno karininkų ramovėje susirinko labai garbaus amžiaus žilagalvių būrelis. Kalbama, kad iš keliolikos tūkstančių Birželio sukilėlių beliko tarp gyvųjų gal šimtas. Jiems pripažintas Lietuvos Respublikos kario savanorio statusas, jie – laisvės kovų veteranai. Tik nedidelė dalis gebėjo atvykti į iškilmingą svarbaus Lietuvos istorijos įvykio 65-ųjų metinių minėjimą. Salėje nebuvo matyti nei miesto savivaldybės, nei Krašto apsaugos ministerijos atstovų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija