Atnaujintas 2006 liepos 5 d.
Nr.51
(1451)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Graži bendruomenės iniciatyva

Dainavos bendruomenės
ir 1941 m. birželio 23 d. sukilimo
dalyvių bendra nuotrauka Dainavos
Gerojo Ganytojo bažnyčios šventoriuje

Gražios iniciatyvos ėmėsi Kauno Dainavos mikrorajono (turintis 63 tūkstančius gyventojų) bendruomenės kultūros centras (vadovė Daiva Valentaitė), nutaręs surengti 1941 m. birželio 23-iosios sukilimo 65-ųjų metinių paminėjimą savo bendruomenėje. Dainavos Gerojo Ganytojo bažnyčioje monsinjoras Vytautas Kazlauskas, bažnyčios klebonas kun. Jonas Stankevičius už žuvusius ir mirusius sukilimo dalyvius aukojo šv.Mišias. Kun. J.Stankevičius priminė parapijiečiams, kokią brangią kainą sumokėjo sukilimo dalyviai už teisę būti laisvi ir nepriklausomi. Po šv. Mišių bažnyčios šventoriuje minėjimo dalyviai ir parapijiečiai įsiamžino bendroje nuotraukoje atminimui. Vėliau Dainavos bendruomenės nariai nuvyko į Vytauto prospekte buvusias kapines, kur bendrą žuvusiųjų sukilimo dalyvių kapavietę žymi didžiulis kelias tonas sveriantis varinis skulptoriaus Roberto Antinio (jaunesniojo) sukurtas kryžius. Čia bendroje kapavietėje palaidoti 162 sukilėliai. Apie sukilimą kalbėjo 1941 m. birželio 23-iosios sukilėlių sąjungos tarybos pirmininkas Alfonsas Žaldokas, sukilėlio duktė Lina Dydienė ir kiti, menantys šio sukilimo aplinkybes. Šaulių sąjungos vyrų ansamblis „Trimitas“ (vadovas Jurgis Strazdas) atliko patriotinių dainų programą. Prie paminklinio kryžiaus buvo padėta gėlių, uždegtos žvakelės, sugiedotas Lietuvos himnas.

Po pietų Dainavos bendruomenės nariai rinkosi Juozo Urbšio vidurinėje mokykloje, kur susitiko su šio sukilimo dalyviais. Platų pranešimą apie Birželio sukilimą susirinkusiems perskaitė dr. Mindaugas Bloznelis, atsakęs ir į pateiktus susirinkusiųjų klausimus. Didelį susidomėjimą sukėlė dokumentinis kino filmas apie 1941 m. birželio 23-28 d. sukilimo parengimą, motyvus, eigą ir pergalę. Iš ekrano į žiūrovus prakalbo tuomet dar gyvi dr. A.Damušis, M.Naujokaitis, taip pat P.Narutis, dr. K.Ambrozaitis ir kiti. Kai kurie Dainavos bendruomenės nariai pirmą kartą išgirdo daug naujų tiesos faktų apie sukilimo reikšmę. Dainavos kultūros centro vadovė D.Valentaitė nuoširdžiai dėkojo visiems minėjimo dalyviams ir sakė, kad tradicija minėti Birželio sukilimą bus tęsiama.

Kazimieras Dobkevičius

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija