Atnaujintas 2006 liepos 5 d.
Nr.51
(1451)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kad valdžia tarnautų žmogui

Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui

 

Forumo „Šiandieninė Lietuva: viltys ir realybė“ rezoliucija

Lietuvos kultūros fondo iniciatyva surengtame forume „Šiandieninė Lietuva: viltys ir realybė“ Lietuvos mokslininkai, menininkai, kultūros veikėjai, politikai, valstybės institucijų bei organizacijų atstovai konstatavo:

- šiandieninė Lietuva išgyvena vertybių krizę, kurią sukėlė laisvosios rinkos situacija ir vartotojiškos visuomenės formavimasis, vertybes pakeitęs vertėmis, o idealizmą – pragmatizmu;

- žmogaus orumo, jo gyvybės, šeimos nuvertinimas išplėtojo teisinį nihilizmą, cinizmą, aroganciją;

- lietuvių tautos išlikimui iškilo pavojus, kuriam turėjo įtakos ne tik globalizacijos procesai, bet ir ydinga valdžios politika; sudarytos nevienodos galimybės didmiesčiams ir periferijai, pasmerkiant merdėti ištisus regionus;

- amorali politika griauna Lietuvos partinę sistemą, didina nepasitikėjimą valstybinės valdžios institucijomis, visu visuomeniniu gyvenimu.

Forumo dalyviai kviečia Lietuvos visuomenę telktis skaudžiausių problemų sprendimui ir kreipiasi į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimą, Vyriausybę, ragindami:

nedelsiant parengti lietuvių tautos ir valstybės išsaugojimo programines nuostatas, užtikrinant reikalingą finansavimą joms įgyvendinti.

Lietuvos politikoje viešpataujančią nuostatą – „žmogus valdžiai“ pakeisti nuostata – „valdžia žmogui“, sudarant sąlygas atkurti humanizmo principais ir garbe paremtą valstybės gyvenimą.

Hubertas Smilgys,
Lietuvos kultūros fondo pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija