Atnaujintas 2006 liepos 5 d.
Nr.51
(1451)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Gimtoji kalba išmainoma į sotų pilvą

Seniau patriotizmą žadino profesionalūs rašytojai, poetai. Šiandien jie visa tai daryti lyg ir vengia. Tenka patriotizmą, tikėjimą žadinti neprofesionalams, kaimo rašytojams, mokytojams, paprastiems žmonėms. Ar ilgai taip bus?

Dabar Lietuvos didmiesčiuose reklamos būna užsienio kalbomis, kai kas su pasididžiavimu graibstosi užsienietiškų žodžių. To nereikalauja Vakarai, kaip kad darė okupacijos metais rusintojai. Mes patys taip darome savo noru ir iniciatyva. Sovietmečiu atsilaikėme prieš brukamą rusų kalbą, gynėme lietuviškumą, savo papročius. Šiandien patys atsisakome lietuvių kalbos, patriotizmo. Ir taip darome dėl geresnio, turtingesnio gyvenimo. Tėvynės meilė, gimtoji kalba išmainoma į sotų pilvą. Skaudu. Sovietmečiu mes buvome pranašesni už okupantus, todėl prie jų nelindome (kam buvo gerai – lindo, parsidavė). Šiandien mes vargingiau gyvename už vakariečius, todėl esame jiems nuolankūs, vis pataikaujame. Net gėda visa tai matyti, girdėti.

Vincas STEPONAVIČIUS

Krekenava,

Panevėžio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija