Atnaujintas 2006 liepos 5 d.
Nr.51
(1451)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Dar viena demokratijos pajuoka

Rusijos vadovai nebe pirmą sykį, tačiau dabar oficialiu pareiškimu, apibūdino savo režimą kaip „suverenią demokratiją“. Šiuo būdu, geriau negu „valdomos demokratijos“ (demokratinė imperija ir pan.) absurdo formule, atmetama bet kokia demokratijos pažeidimų ir paniekinimų kritika. Paskelbti nūnai tokią nuostatą, tai išankstinis veiksmas galbūt aktualus prieš G-8 susitikimą S.Peterburge.

Normaliu protu ji reiškia Kremliaus tezę, jog elgiamės kaip norim, esam „suverenūs“ daryti ką norim su bet kuo šalies viduje, o visi Rusijos kritikai gali eiti žinomu adresu. Kadaise prezidentas V.Putinas buvo pasiūlęs savo demokratijos kritikus apipjaustyti, tai dabar vis dėlto parinko diplomatiškesnę formulę. Tačiau esmė ši: Europos ir tarptautinės žmogaus teisių konvencijos, visuotinai pripažintos demokratinio būvio normos, matot, pažeistų Rusijos suverenumą! Dabartinis nacionalistinis didžiavalstybinis įkarštis Rusijoje juolab stumia šią šalį į akligatvį: arba savęs izoliacija (nedemokratinė, nelaisva šalis), arba tarptautinis energetinis diktatas ir demokratijų moralinė erozija. Žinoma, tai iššūkis joms, ir nelengvas. Ar išdrįs tariamai didieji septyni prašnekti prie Nevos apie šeimininkų klystkelius ir jų vidaus problemas?

Beje, yra berods Brolių Grimų pasaka: „Septynis vienu smūgiu“. Tokių smūgių nūnai mestelėjo bent kelis iš karto.

Vytautas Landsbergis
Europos Parlamento narys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija