Atnaujintas 2006 liepos 7 d.
Nr.52
(1452)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Iškilminga apaštalų Petro ir Pauliaus šventė Vatikane

Popiežius Benediktas XVI
uždeda palijų naujajam Jungtinių
Valstijų sostinės Vašingtono
arkivyskupui Donaldui Viuerliui

Birželio 29 dieną pagrindinėje Katalikų Bažnyčios Šv. Petro bazilikoje ir ją supančiame Romos mieste buvo švenčiama apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė. II amžiaus viduryje šventasis Ireniejus, Liono vyskupas, rašė apie „dviejų šlovingų apaštalų Petro ir Pauliaus Romoje įsteigtą Bažnyčią“ (Prieš erezijas, 3,3,2), tad ne veltui šie du apaštalai yra paskelbti Romos Bažnyčios ir miesto globėjais.

Šventė prasidėjo rytinėmis iškilmingomis šv. Mišiomis Vatikane. Saugantis nuo karščių šiais metais jos vyko Šv. Petro bazilikoje, o ne aikštėje, kaip kad keletą pastarųjų metų. Po Dievo žodžio liturgijos ir skaitinių, akompanuojant Siksto koplyčios chorui, popiežius Benediktas XVI sakė homiliją, kuri buvo skirta apaštalo Petro, taip pat ir jo įpėdinių Romos vyskupų ir visos Katalikų Bažnyčios popiežių tarnystei ir misijai paaiškinti. Po homilijos vyko palijų, megztų vilnos juostelių, palaiminimas ir jų uždėjimas šiais metais paskelbtiems 27 naujiems arkivyskupams metropolitams, atvykusiems iš 18 pasaulio šalių.

Pasibaigus palijaus uždėjimo apeigoms, Šventasis Tėvas ir šv. Mišiose dalyvaujantys kardinolai, vyskupai, kunigai kartu aukojo Eucharistiją, o ją išdalijus tikintiesiems, šv. Mišių pabaigoje popiežius Benediktas XVI trumpam nusileido pasimelsti prie šv. Petro kapo, esančio po pagrindiniu Šv. Petro bazilikos altoriumi.

Tuoj po šv. Mišių Šventasis Tėvas, pakilęs į savo darbo būstą, vedė Šv. Petro aikštėje išskirtinę „Viešpaties angelas“ maldą, mat paprastai ketvirtadieniais šios maldos nebūna. Trumpoje katechezėje popiežius Benediktas XVI dar kartą paminėjo iškilmės pagrindinius akcentus: šv. Petro ir jo įpėdinių popiežių tarnystę Dievo Tautos doktrinos ir sielovados vienybei, šv. Petro įpėdinio ir kitų vyskupų vienybę. Popiežius šiltai pasveikino šv. Mišiose dalyvavusią Konstantinopolio stačiatikių patriarchato delegaciją, atvykusią parodyti broliškumo ryšių tarp Rytų ir Vakarų Bažnyčių.

Vėliau su šia delegacija, pasiųsta Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus I, popiežius Benediktas XVI susitiko privačioje audiencijoje. Savo kalboje Šventasis Tėvas išreiškė viltį, kad tradiciniam atsakomajam Katalikų Bažnyčios delegacijos vizitui per apaštalo Andriejaus iškilmę Turkijos sostinėje Stambule, senajame Konstantinopolyje, vadovaus jis pats.

Pažymėtina, kad per Petrines popiežius Benediktas XVI šventė kunigystės 55-ąsias metines. Kartu su broliu Georgu ir pusbroliu jis gavo kunigystės šventimus Freizingo katedroje Vokietijoje 1951 m. birželio 29 d.

Pagal VR

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija