Atnaujintas 2006 liepos 7 d.
Nr.52
(1452)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Verta pamąstyti

Būdamas Vorkutos lageryje Nr. 9 „Rudnik“, aš daugiausia gyvenau 36-ame barake. Mūsų, lietuvių, buvo net aštuoni. Tai evangelikų kunigas Jurgis Gavėnas, katalikų kunigas Kazimieras Vaičionis, Algirdas Liulevičius, Andrioniškio vargonininkas Jonas Kepalas, aš, Antanas Šimėnas, jauniausias iš visų, Vladas Kuzma, buvęs „Šturmo“ partizanas, Povilas Žąsinas, buvęs partizanų ryšininkas nuo Rubikių ežero, ir aštuntasis – „įdomi asmenybė“, vadinamas trimis pavardėmis: Regimantas Raselis, Pilipauskas, Troščenko. Tikrasis jo vardas Teodoras. Jis kilęs iš Tauragės apskrities, dirbęs teisininku, mokytoju. Nuo 1941-ųjų iki 1944 metų dirbo Vilniaus krašto kriminalinės policijos viršininku. Į tą mūsų kampelį barake užsukdavo ir iš kitų barakų lietuvių. Tai buvo tarsi lietuvių bendrija. Mes daug diskutuodavome apie mūsų ir tautos ateitį. Teodoras buvo mažakalbis žmogus, bet tardavo savo žodį argumentuotai. Daugiausia būdavo diskutuojama apie Lietuvos ateitį. Daugelis įrodinėjo, jog mums padės išsilaisvinti JAV ir Anglija. Teodoras į tai sakė taip: „Mes jiems mažai rūpime, ir Lietuva turės išsivaduoti pati. Tai gali įvykti tik po 50 metų. Ne anksčiau!“ Aš dabar dažnai prisimenu šį žmogų. Kaip jis tai numatė? Teodoras labai gerai orientavosi tarptautinėje politikoje. Deja, laisvos Lietuvos nesulaukė.

Taigi, mieli Lietuvos žmonės, mažiau aimanuokime, bet aktyviai dalyvaukime rinkimuose. Ir, neduok Dieve, nerinkime buvusių komunistų ir jų pataikūnų, tada nereikės keikti valdžios ir Seimo.

Mes visą laiką kaltiname mafiją. Bet iš kur jo atsirado? Ją sukūrė sovietų saugumiečiai, kurių Lietuvoje apstu. Tai jie Lietuvoje kartu su buvusiais komunistais kuria baisią netvarką. Reikėjo iš karto priimti Liustracijos įstatymą ir atsikratyti jų.

Labai blogai, kad daugelis lietuvių veržiasi į užsienį. Daroma didžiulė klaida, kuri ateityje atsigręš prieš mus. Kita bėda mūsų tėvynėje – tai alkoholizmas, kurį paveldėjome iš mūsų kaimynų rusų.

Antanas ŠIMĖNAS

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija