Atnaujintas 2006 liepos 19 d.
Nr.54
(1454)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Sklandė Pilėnų ir šauliškumo dvasia

Liepos 6-ąją 10 val. į Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės bažnyčią įžygiavo iškilminga Vilniaus apskrities karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės kolona. Pirmose gretose – Lietuvos laisvės kovų dalyvis Trakų VI kuopos vado pavaduotojas Stanislovas Baltrūnas, nešinas partizanų kovos vėliava, rinktinės vadas mjr. Vytautas Geštautas, Vilniaus IV kuopos vadas Rimantas Vrubliauskas, šaulės Laima Kurtinienė, Kristina Marčiukaitienė, med. m. dr. LŠS garbės teismo narys Gediminas Martinkėnas, rinktinės šauliai. Po šv.Mišių per šaulių rikiuotės koridorių, Didžiosios kovos apygardos partizanų atminimui pagerbti paminklo link eina moksleivių grupė. Jie nuoširdžiomis Lietuvos poetų eilėmis reiškia pagarbą už savosios tautos laisvę ir nepriklausomybę žuvusiems kovotojams. Paminklą atidengia šios iškilios idėjos sumanytojas ir puoselėtojas Elektrėnų I šaulių kuopos vadas Kęstutis Rėklys. Su pagarba skaitome juodame granite iškaltą įrašą: „Žuvusiems už Lietuvos laisvę 1944-1953“. Ant 79 marmuro plokščių iškaltos didvyrių, savo gyvybės kaina atnešusių mums laisvę – pakartojusių Pilėnų žygdarbį, pavardės. Projekto autorius – architektas Arūnas Butrimavičius numatė galimybę įrašyti į šį, dėl suprantamų priežasčių dar neužbaigtą žuvusių kovotojų sąrašą, ir naujas didvyrių pavardes. Tautiniais drabužiais pasipuošusios vaidilutės, žvakių liepsnelėmis įkūnydamos Gabiją, praturtina kovos už laisvę prasmę.

Po iškilmingos paminklo atidengimo ceremonijos vieninga elektrėniškių ir šaulių kolona su plazdančiomis Trispalvėmis ir šaulių bei partizanų vėliavomis žygiuoja į miesto centrą. Čia nepailstantis Elektrėnų I šaulių kuopos vadas pakeldamas Trispalvę pradeda valstybinę Mindaugo karūnavimo šventę. Pasibaigus Elektrėnų savivaldybės vadovų ir Seimo narių sveikinimams bei palinkėjimams Vilniaus AKMŠR ansamblis „Gedimino vyrai“ įsilieja į bendrą šventinį renginį ir drauge su atvykusiais į šią šventę, dėkodami savivaldybės vadovams už jos lėšomis surengtą renginį, skardena „Sėk, sesute, žalią rūtą, kad Lietuva laisva būtų!..“. Valio Lietuvai, valio karaliui Mindaugui! Garbė ir šlovė kovose su okupantu už Lietuvos laisvę žuvusiems ir savų gyvybių kainą atnešusiems mums laisvę mūsų Tėvynės dukroms ir sūnams. Nuo šiandien elektrėniškiai pagerbdami žuvusius kovotojus už Lietuvos laisvę turės puikią galimybę juos pagerbti prie bažnyčios šventoriuje atidengto paminklo padėdami jiems gėlių.

Algimantas KOJELIS,
LŠS garbės šaulys

Elektrėnai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija