Atnaujintas 2006 liepos 19 d.
Nr.54
(1454)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

To negalima pamiršti

Kryžių šventina mons.
Alfonsas Svarinskas

Liepos 9 dieną į Anykščių Šv. Mato bažnyčią susirinko nemažai žmonių. Buvo atvykusiųjų ir iš kitų miestų: Vilniaus, Panevėžio, Jonavos, Raguvos. Šv. Mišias už žuvusius Katlėrių kaime 1944-1946 metais Sakalų būrio, Kęstučio kuopos, Algimanto apygardos partizanus aukojo mons. Alfonsas Svarinskas. Monsinjoras pamoksle iškėlė nesavanaudiškumo, garbingo pasiaukojimo svarbą, atiduodant brangiausią žmogaus turtą – gyvybę – už savo žemę, už savo tautą. Smerkė šių dienų blogybes – parsidavimą už grašį, pasitikėjimą atėjūnu, apsišaukėliu, padariusiu didžiulę gėdą Lietuvai. Po šv. Mišių didžiulis būrys anykštėnų ir svečių vyko į Šlavėnų kaimą, kur 2005 metų jau vėlyvą rudenį Anykščių politinių kalinių ir tremtinių skyriaus nariai pastatė paminklinį kryžių 1944-1946 metais žuvusiems tose apylinkėse partizanams. Paminklinį kryžių pašventino mons. A.Svarinskas. Nors ir buvo labai karšta diena, jis prie paminklinio kryžiaus dar kalbėjo ir išklausė kitų pasisakymų. Po pašventinimo nuskambėjo Anykščių tremtinių choro daina „Kritusiems Lietuvos partizanams“.

Prasmingai kalbėjo Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio pirmininkas dim. kpt. Jonas Čeponis. Saliutavo Utenos apskrities Anykščių S.Dariaus ir S.Girėno kuopos jaunieji šauliai. Ir vėl dainavo tremtinių choras, kalbėjo renginyje dalyvavusi prof. Ona Voverienė, rajono mero pavaduotojas Sigutis Obeliavičius, „Sakalų“ būrio partizanas Jonas Paulauskas.

Dar ilgai susirinkusieji būtų rymoję prie partizanams skirto paminklinio kryžiaus, tačiau termometro stulpelis rodė net 36° C karščio. Žuvusiųjų artimieji pakvietė atsigaivinti kaimo šulinio vandeniu, pailsėti medžių pavėsyje. Dalyviai nuvyko į Rimos Žukavičienės sodybą, kur padedant Anykščių politinių kalinių ir tremtinių skyriui ir žuvusiųjų giminėms buvo gražiai papuoštas ir turtingas vaišių stalas. Dalyviai dėkingi R.Žukavičienės, Aldonos Petrovienės, Julės Češuvienės, J.Paulausko, buvusio partizano Edvardo Stalnionio šeimoms.

Partizanų žuvimo vietose Anykščių rajone nuo 2000 metų Anykščių politinių kalinių ir tremtinių skyriaus nariai pastatė vienuolika paminklinių kryžių, kurie buvo išdrožti darbštuolio tremtinio Broniaus Tvarkūno, o be atlygio darbavosi Vaclovas Milaitis, Povilas Radzevičius, Jonas Akvilius Trumpa, Edmundas Urbonas, Albertas Paškevičius. Už tai, kad nepamirštama praeitis, kad įamžinamas žuvusiųjų atminimas, anykštėnai dėkingi rajono savivaldybei, Anykščių S.Dariaus ir S.Girėno kuopos jauniesiems šauliams, šaulių vadui Zenonui Mameniškiui.

Prima PETRYLIENĖ

Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija