Atnaujintas 2006 liepos 19 d.
Nr.54
(1454)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Nelikę nuošalyje prieš 60 metų

Edmundas SIMANAITIS

Lygiai prieš 60 metų, liepą, Sūduvos krašte okupanto baudėjai keliomis kovinėmis operacijomis likvidavo Tauro apygardos štabui tiesiogiai pavaldų Vytenio laisvės kovotojų būrį. Būrio organizacinius pamatus padėjo apygardos štabo ryšininkas ypatingiems reikalams Kazimieras Matulevičius-Radvila. Šio kovinio vieneto istorija aprašyta šio straipsnio autoriaus dokumentinėje apybraižoje „Nelikę nuošalyje“ (2003). Jos nekartojant paminėtini keli būdingi įvykiai.


Fotonuotraukose – vergiško darbo pėdsakai Šiaurėje

Jonas LUKŠĖ

Karceris kaliniams 35 km
nuo Jarmakovo gyvenvietės

Vilniuje, Technikos muziejuje Šv. Ignoto g. 6, iki liepos 7 dienos veikė fotoparoda „Tremties keliai“. Muziejuje buvo eksponuojamos vilniečio tremties ir kalinimo vietų tyrinėtojo Rimvydo Racėno ir Igarkos (Krasnojarsko kraštas, Rusija) fotografo Leonido Reznikovo fotonuotraukos. Žiūrėdamas į jas negali atsistebėti specifiniu Šiaurės gamtos grožiu ir joje išbarstytų baigiančių sunykti vergiško kalinių darbo padrikų statinių siurrealistiniais vaizdais.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija