Atnaujintas 2006 liepos 19 d.
Nr.54
(1454)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Religiniai lyderiai apie šių dienų problemas ir jų sprendimo būdus

Mindaugas BUIKA

Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas sveikinasi su Vatikano
delegacijos nariu kardinolu
Rožeru Ečegerajumi

Patriarcho padėka į Maskvą nepakviestam Popiežiui

Didelio Vatikano dėmesio susilaukė Maskvoje vykęs pasaulio religinių lyderių susitikimas, leidęs Katalikų Bažnyčiai išdėstyti savo nuostatas dėl šių dienų globalinių problemų sprendimo, pabrėžiant etinių vertybių prioritetinę reikšmę ekonominėje ir socialinėje politikoje. Rusijos tarpreliginės tarybos organizuoto renginio dalyviai iš beveik 50 šalių, taip pat ir iš Lietuvos, liepos 3-5 dienomis praėjusių diskusijų išdavoje priėmė kreipimąsi dėl taikos ir dialogo tarp skirtingų civilizacijų, kuris buvo perduotas į Sankt Peterburgą vėliau susirinkusiems didžiųjų valstybių – vadinamosios G 8 grupės – politiniams vadovams.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija