Atnaujintas 2006 liepos 19 d.
Nr.54
(1454)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Dėl įteisinamo neteisingumo ir teisinio nihilizmo Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui ADAMKUI, Lietuvos Respublikos teisėjų tarybos Pirmininkei Laimai GARNELIENEI

Lietuvos Sąjūdžio Lazdynų klubas yra prisiėmęs įsipareigojimą sekti žiniasklaidoje pasirodančius teisinio nihilizmo ir įteisinamo neteisingumo faktus, aiškintis jų kilmę, imtis poveikio priemonių tokiam reiškiniui šalinti. Atkreipiame Jūsų dėmesį į teisėjų neseną, akivaizdžiai Jus suklaidinusį faktą, paliktą be moralinio ir teisinio įvertinimo. Mūsų manymu, kadangi pats faktas ir jo pasekmės buvo viešinamos žiniasklaidoje, turėjo sulaukti Prezidento viešo vertinimo su atitinkamomis pasekmėmis.

Kai balandžio 6 dieną pas Prezidentą apsilankė Teismų tarybos nariai V.Valančius, R.Klišauskas ir V.Višinskis dėl susikompromitavusio Biržų apylinkės teisėjo V.Margevičiaus, Prezidentas akivaizdžiai šių teisėjų buvo suklaidintas ir apkaltino LAT pirmininką V.Greičių arogantiškumu ir informacijos nuslėpimu, išreiškė jam, kaip teisėjui ir žmogui, nepasitikėjimą.Vėliau paaiškėjo, kad informaciją nuslėpė ne V.Greičius, kad iš tikrųjų pasitikėjimą prarado aukščiau paminėti trys teisėjai, be pagrindo sąmoningai gynę netiesą tvirtinantį Prezidento patarėją H.Šinkūną. Suvokę savo moralinę bei teisinę atsakomybę, atsistatydino teisingumo viceministras G.Švedas ir Prezidento patarėjas teisininkas H.Šinkūnas. Kadangi teisėjų trijulė nesulaukė Prezidento naujo vertinimo ir atitinkamo poveikio, nors jų moralinė bei teisinė atsakomybė didesnė, per Teisėjų tarybą gegužės 10 dieną „prastūmė“ (nepateikė jokių įrodymų, liudijančių apie jų pokalbį su Prezidentu, anksčiau minėtą apsilankymo dieną) nutarimą, kuriame konstatuojama, „kad nėra pagrindo teigti, jog balandžio 6 dieną vykusio Teismų tarybos narių ir prezidento Valdo Adamkaus susitikimo metu Prezidentui buvo pateikta informacija, neatitinkanti tikrovės“, o V.Valančių iki Visuotinio teisėjų susirinkimo išrinko laikinuoju Teisėjų tarybos pirmininku. Su, mūsų manymu, suterštomis teisėjų mantijomis teisėjai išliko postuose!

Birželio 28 dieną įvykęs Visuotinis teisėjų susirinkimas išrinko Teisėjų tarybą, kurios nariu buvo išrinktas R.Klišauskas, o V.Valančius juo pagal užimamas pareigas tapo savaime. Laiku neįvertintas ir nesustabdytas teisėjų akibrokštas, teisinį nihilizmą atspindinti, mūsų įsitikinimu, akivaizdžiai sulaužyta teisėjų priesaika, meta šešėlį ne tik Teisėjų tarybai, bet ir visai teisinei sistemai.

Prašytume sugrįžti prie teisinio nihilizmo bei neteisingumo įteisinimo fakto, vertinti jį iš naujo bei pritaikyti atitinkamą poveikį.

Vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymu, Jūsų atsakymo lauktume raštu arba per žiniasklaidos priemones.

Algimantas ZOLUBAS,
Lietuvos Sąjūdžio Lazdynų klubo įgaliotinis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija