Atnaujintas 2006 liepos 19 d.
Nr.54
(1454)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Saugokime ir puoselėkime valstybės ir tautos pamatines vertybes

Pilietinei visuomenei yra būtinas šiuolaikinės valstybės klestėjimo pagrindas. Kuriant mūsų valstybės ateitį, privalome nuolat prisiminti Lietuvos istorinę atmintį – keletą šimtmečių kovotas kovas, pasiektas pergales ir patirtus pralaimėjimus, šlovę ir nusivylimus, kančias ir naujai atgautos laisvės jausmą, mūšio lauke karių pralietą kraują. Pastaruoju metu vis dažniau sulaukiame viešų Lietuvos valstybės ir jos garbingos praeities žeminimo atvejų, ypač televizijos laidose. Tokie pareiškimai, pasisakymai ir komentarai menkina nusistovėjusias tradicijas, slopina valstybingumo, pilietiškumo ir nepriklausomybės jausmus tarp Lietuvos gyventojų.

Istorijos mokslas turi objektyviai tirti istorinius reiškinius, tačiau viešuose pasisakymuose, mokslo populiarinimo laidose yra ne tik suteikiamos žinios, bet ir formuojamos vertybės: pagarba protėviams, meilė savo kraštui, savo miestui ar kaimui, savo šeimai. Negalima praeities reiškinių vertinti pagal šios dienos vertybių skalę, retrospektyviai, turime atsižvelgti į praėjusių amžių turėtas vertybes, išlaikyti pagarbą protėviams. Galbūt jei jie būtų elgęsi pagal šios dienos vertybes, nebūtų nei Lietuvos, nei mūsų pačių. Istorinių vertybių viešas menkinimas, per didelis pasidavimas kitų valstybių ir tautų įtakai, trumpalaikėms madoms skatina nesistengti rūpintis savąją valstybe, ieškoti geresnio gyvenimo užsienyje, apsiriboti savo ir savosios šeimos gerove, padaro piliečius neatsparius nedraugiškų jėgų propagandai.

Daugelis šiuolaikinių valstybių didelį dėmesį skiria valstybės pamatams stiprinti, vertybių sistemai formuoti, tuo tarpu Lietuva neturi savosios šiuolaikinės ideologijos, savosios vertybių sistemos, be kurios negalima kurti valstybės, ugdyti savarankiškų piliečių, formuoti valstybės elito. Valstybinės ideologijos, paremtos lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės tradicijomis, negalima sukurti ar palaikyti be istorikų pagalbos.

Nenorėdami likti nuošalyje, likti abejingi Lietuvos istorinės atminties ir tautinės savimonės žeminimui, inicijuojame Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų tarybos sukūrimą. Tai būtų vieša organizacijų asociacija, sudaryta iš suinteresuotų atstovų ir privačių asmenų. Jos pagrindinis tikslas – siekti, kad būtų saugojamos ir puoselėjamos pamatinės Lietuvos valstybės istorinę atmintį ir tautinę savimonę ugdančios vertybės.

Vytautas JUODKA,
Lietuvos Vytautų klubo prezidentas,

Rytas KUPČINSKAS,
Lietuvos Sąjūdžio Tarybos pirmininkas,

Valdas RAKUTIS,
Lietuvos karo istorijos draugijos pirmininko pavaduotojas,

Edita ALMONAITIENĖ,
Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų moterų šeimų draugijos Kauno skyriaus pirmininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija