Atnaujintas 2006 liepos 19 d.
Nr.54
(1454)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Stabdykime valstybėje teisinį nihilizmą ir įteisinamą neteisingumą

Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Didžiosios kovos apygardos partizanų šventės dalyvių Mūšios parke rezoliucija

Mes, Lietuvos laisvės kovų dalyviai, partizanai, buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai, jaunimas, susirinkę į taurių Tėvynės patriotų rūpesčiu įrengtą Didžiosios kovos apygardos partizanų Mūšios parką, šv.Mišiomis, maldomis, giesmėmis ir dainomis pagerbėme žuvusiųjų atminimą. Šią dieną – liepos 15-ąją – prisiminėme ir mūšyje žuvusių Lietuvos karių krauju rašytą priesaiką ainiams. Tą dieną, prieš dešimtmečius, S.Darius ir S.Girėnas savo testamente, parašytame prieš didįjį skrydį, kvietė tautą ryžtis naujiems žygiams ir aukotis ateities Lietuvai. Šiais laikais, gyvendami vėl nepriklausomoje Lietuvoje, dalijamės su Prezidentu, Seimo ir Vyriausybės nariais iškovotos laisvės džiaugsmu. Dalijamės ir savo širdžių skausmu dėl dorovinio nuosmukio Tėvynėje, dėl politikų ir pareigūnų aplaidumo, piktavališkumo, tarpstančių negerovių. Mes žinome jų priežastis ir iš širdžių gilumos kreipiamės į Jus, per Jūsų galiose esančias pastangas reikalaujame: savo elgesiu rodyti visuomenei dorovės ir aukštos moralės pavyzdį; stabdyti valstybėje teisinį nihilizmą ir įteisinamą neteisingumą; tautos ir jos valstybės geresnės būties vardan atsisakyti privilegijų, išskirtinės būties; nedelsiant imtis veiksmingų priemonių stabdyti Lietuvos piliečių emigraciją; ypatingą dėmesį rodyti krašto apsaugai, iškovotos laisvės saugumui; gyvenimo saulėlydžio sulaukusiems Lietuvos laisvės kovotojams rodyti daugiau dėmesio, tesingai sutvarkyti jų pensijas.

Tebūnie mūsų balsas išgirstas, kad Lietuvoje būtų šviesiau. Viliamės ir tikime.

Mons. Alfonsas SVARINSKAS, Vyčio ordino kavalierius, Rytas KUPČINSKAS, Lietuvos Sąjūdžio Tarybos pirmininkas, Jonas BUROKAS, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos pirmininkas, Jonas ČEPONIS, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio prezidiumo pirmininkas, Zigfridas JANKAUSKAS, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininkas, Antanas BUROKAS, LR Krašto apsaugos bičiulių klubo valdybos pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija