Atnaujintas 2006 liepos 21 d.
Nr.55
(1455)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Nuncijus pašventino stogastulpį

Prie pašventinto stogastulpio (iš kairės):
Panevėžio vyskupijos kancleris
kun. dr. Romualdas Zdanys, Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas ir Popiežiaus
apaštalinis nuncijus
Peteris Stephanas Zurbrigenas

Autoriaus nuotrauka

Panevėžyje, namo Katedros gatvėje, kur gyvena Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, kieme pastatytas stogastulpis. Jį iš medžio išdrožė nagingas panevėžietis Stanislavas Janušas. Liepos 12-ąją stogastulpį pašventino Popiežiaus apaštalinis nuncijus Peteris Stephanas Zurbrigenas. Šventinimo ceremonijoje dalyvavo Panevėžio vyskupas J.Kauneckas ir vyskupijos kancleris kun. dr. Romualdas Zdanys.

Bronius VERTELKA

Panevėžys

 

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija