Atnaujintas 2006 liepos 21 d.
Nr.55
(1455)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas atlaiduose

Vilkaviškio vyskupijos jaunimas Lūginėje

MARIJAMPOLĖ. Liepos 12-ąją, ketvirtąją Palaimintojo Jurgio Matulaičio, MIC, atlaidų dieną, Marijampolės Mažąją Baziliką aplankė Vilkaviškio vyskupijos Šakių dekanato maldininkai ir dvasininkai. Šios dienos intencija buvo skirta už dvasininkus, vienuoles ir vienuolius bei dvasinius pašaukimus. Aplink Viešpaties stalą susirinko keturiolika kunigų. Vyskupas R.Norvila vadovavo šv. Mišioms, jam talkino vyskupas emeritas J.Žemaitis, MIC. Taip pat dalyvavo gausus būrys įvairių kongregacijų moterų vienuolijų atstovių, atvykusių iš Vilkaviškio, Kauno, Kaišiadorių vyskupijų.


Alytaus dekanate

Valstybės diena

ALYTUS. Saulėtą liepos 6-osios rytą, iš anksto dekano kun. Arūno Užupio pakviesti pasimelsti už tėvynę Lietuvą, į miesto centrinę Šv. Angelų Sargų bažnyčią rinkosi bendruomenės nariai bei svečiai. Netrukus maldos namai prisipildė jaunatviško šurmulio, sumirguliavo geltonos kaklaskarės su užrašais „Alytus – Opolė“. Pagerbti šalies valstybingumo į iškilmes atvyko apie pusšimtis moksleivių iš tarptautinės stovyklos, įsikūrusios Šaltinių pagrindinėje mokykloje. Lydimi vadovų iš Lenkijos Arkadiušo Kamieniako bei Michalo Palušeko, alytiškių mokytojų Danutės Šalaševičienės, Virginijos Kuncienės, pavaduotojos Janinos Ivašauskienės bei Alfonso Lietuvninko, stovyklautojai pagarbiai meldėsi už Lietuvos žmones.


Naujos iniciatyvos

Po šv.Mišių Miroslave patys
aktyviausieji dalyviai įsiamžino
bendroje nuotraukoje

MIROSLAVAS. Po pietų į Švč.Trejybės bažnyčią pažymėti Valstybės dieną susirinko dabartiniai ir buvę parapijiečiai, jų sukviesti draugai ir giminės. Su rūpestinguoju klebonu kun. Antanu Matusevičiumi bei Šv.Pauliečio vienuolijos seserimis Lina Cordoba ir Rubelinda Varela visi nekantriai laukė brangaus svečio monsinjoro Alfonso Svarinsko, sovietiniais laikais tarnavusio Miroslavo parapijoje.

Šventės iniciatoriai bei rėmėjai – Markelių šeima iš Miroslavo ir Valūnų šeima iš Balkūnų – tądien į maldos namus kvietė gausų būrį bendruomenės narių.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija