Atnaujintas 2006 liepos 21 d.
Nr.55
(1455)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Alytaus dekanate

Valstybės diena

ALYTUS. Saulėtą liepos 6-osios rytą, iš anksto dekano kun. Arūno Užupio pakviesti pasimelsti už tėvynę Lietuvą, į miesto centrinę Šv. Angelų Sargų bažnyčią rinkosi bendruomenės nariai bei svečiai. Netrukus maldos namai prisipildė jaunatviško šurmulio, sumirguliavo geltonos kaklaskarės su užrašais „Alytus – Opolė“. Pagerbti šalies valstybingumo į iškilmes atvyko apie pusšimtis moksleivių iš tarptautinės stovyklos, įsikūrusios Šaltinių pagrindinėje mokykloje. Lydimi vadovų iš Lenkijos Arkadiušo Kamieniako bei Michalo Palušeko, alytiškių mokytojų Danutės Šalaševičienės, Virginijos Kuncienės, pavaduotojos Janinos Ivašauskienės bei Alfonso Lietuvninko, stovyklautojai pagarbiai meldėsi už Lietuvos žmones. Kaip įprasta, į šv.Mišias atskubėjo Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Alytaus skyriaus koordinatorė Janina Juodžbalienė, aktyvi visų valstybės ir Bažnyčios švenčių dalyvė. Šv.Mišias aukojo naujai įšventintas parapijos vikaras kan. Saulius Ruočkus. Jam talkino buvęs Šv.Kazimiero parapijos vikaras kun. Mindaugas Martinaitis bei praktiką parapijoje atliekantis Kauno kunigų seminarijos klierikas Vitalijus Volodkovičius. Kunigas Saulius, apžvelgdamas į Tėvynės tolimą praeitį, priminė kunigaikštį Mindaugą, kurio tikėjimo dėka Lietuva tapo popiežiaus pripažinta Europos valstybe, pasuko į taikos, vienybės, bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis kelią. Pamokslininkas karštai kvietė visus susirinkusiuosius karaliaus Mindaugo pavyzdžiu gyventi vienybėje su Dievu, puoselėti artimo meilę.

Deja, liepos 6-osios vidudienį centrinė Rotušės aikštė alsavo kaitria ramybe, kurią drumstė tik mažųjų alytiškių krykštavimai ir negausus būrelis tėvų, išsiruošusių į miesto centrą ieškoti šventės... Šventė kažkodėl buvo surengta Daugų stadione, o Alytaus gyventojai pamaloninti tik rytinėmis šv. Mišiomis bei vakaro koncertu. Pakeliui į namus ėjau pro Jotvingių turgų. Buvau labai nustebinta, kad šventinę dieną čia buvo pilna prekeivių, siūlančių vaisius, uogas, daržoves. Prekeiviams šventė nė motais, svarbiausia – pirkėjai.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija