Atnaujintas 2006 liepos 21 d.
Nr.55
(1455)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Išsirinkite rąstą

Kam kliudo gyventi pastaruoju metu nuolat puolamas dekanas klebonas kun. Vytautas Grigaravičius?

Kun. Vytautas Grigaravičius
su neseniai gautu Kauno miesto
apdovanojimu – „Santakos“ garbės ženklu
Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotrauka

Vis labiau stebina ir žeidžia įžūlūs iššūkiai prieš darbštų, nuoširdžiai besirūpinantį visų mūsų, dorų tikinčiųjų lietuvių, svajonės išsipildymu – Kristaus Prisikėlimo bažnyčios prikėlimu naujam gyvenimui.

Vadovaujant kun. V.Grigaravičiui, ši bažnyčia, tarsi iš tremties sugrįžusi, įgavo naują kvėpavimą, spindi ir švyti baltai pasipuošusi, iš tolo kviesdama kiekvieną pavargusią sielą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija