Atnaujintas 2006 liepos 21 d.
Nr.55
(1455)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Išsirinkite rąstą

Kam kliudo gyventi pastaruoju metu nuolat puolamas dekanas klebonas kun. Vytautas Grigaravičius?

Kun. Vytautas Grigaravičius
su neseniai gautu Kauno miesto
apdovanojimu – „Santakos“ garbės ženklu
Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotrauka

Vis labiau stebina ir žeidžia įžūlūs iššūkiai prieš darbštų, nuoširdžiai besirūpinantį visų mūsų, dorų tikinčiųjų lietuvių, svajonės išsipildymu – Kristaus Prisikėlimo bažnyčios prikėlimu naujam gyvenimui.

Vadovaujant kun. V.Grigaravičiui, ši bažnyčia, tarsi iš tremties sugrįžusi, įgavo naują kvėpavimą, spindi ir švyti baltai pasipuošusi, iš tolo kviesdama kiekvieną pavargusią sielą.

Žaliakalnio tikintieji, ypač vyresniojo amžiaus, džiaugiasi naujai pasipuošusia mažąja Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, kur Viešpats šlovinamas nuo ankstyvo ryto iki 14 val. Matyt, kažkam labai nepatinka pagausėjęs tikinčiųjų būrys šiose bažnyčiose, todėl bando suniekinti sąžiningai dirbantį kunigą, sumenkinti jo autoritetą, kad pasėtų abejones žmonių širdyse.

Tačiau darbai byloja ir liudija apie kunigo ištikimybę Bažnyčiai, todėl šėtonas nepajėgs paveikti tikinčiojo širdies.

Taigi ar gerbiamas dekanas nenusipelnė visų mūsų, kauniečių ir visos Lietuvos, padėkos? Ačiū Kauno miesto merui A.Garbaravičiui bei Tarybos nariams už jų garbingą sprendimą. Manau, tai akstinas Lietuvos Vyriausybei pamąstyti apie šio kunigo nuopelnus Lietuvai.

Mielos ponios, panelės ir ponai, kurie taip neatsakingai ir negarbingai vaikotės sensacijų, be jokio pagrindo įžeidinėjate garbingus žmones (užkliuvo net arkiv. S.Tamkevičius, SJ, Kauno meras A.Garbaravičius), galbūt vieną kartą susimąstykite ir „išsiritinkit rąstą iš savo akies, o paskui pažiūrėkite, kaip išimti krislelį iš brolio akies“ (Mt 7, 5).

Mieli neteisingai puolamieji, ypač dekane, linkime jums stiprybės, kantrybės, ištvermės ir „patsai ramybės Viešpats tegul teikia jums ramybę visada ir visais būdais“ (2 Tes 3, 16).

Barbora Kuneikaitė,
buvusi Sibiro tremtinė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija