Atnaujintas 2006 liepos 21 d.
Nr.55
(1455)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Žemaičių Kalvarijos atlaidų kronika

Kun. mgr. Andriejus Sabaliauskas

Maldininkai Žemaičių Kalvarijos kalnuose
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Šiais metais Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidų išvakarėse, liepos 1 dieną, pradėti atlaidus į Panų kalną, esantį netoli Žemaičių Kalvarijos, rinkosi katalikiškas Telšių vyskupijos jaunimas. Čia nuo 10 val. vyko Telšių vyskupijos jaunimo diena. Panų kalne jaunieji katalikai klausėsi Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro vadovų katechezės, diskutavo grupėse apie pagrindines vertybes žmogaus gyvenime ir šeimos svarbą bei vietą kiekvieno asmens ugdyme ir atrandant savąjį pašaukimą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija