Atnaujintas 2006 rugpjūčio 4 d.
Nr.58
(1458)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Turtinga Gegužinės praeitis

Kazimieras Dobkevičius

Poetas Robertas Keturakis dar Sąjūdžio aušroje, 1989 metais, mums priminė, kas yra brangintina ir gerbtina: „Tegu palenktos amžinam atminimui vėliavos tik akimirką paliečia žuvusiųjų veidus, tegu jos išdidžiai pakyla, apgaubdamos Lietuvos laisvės kovotojų rikiuotę, nutviekstą ryto saulės, tegu apgaubia rugiapjūtės lygumas, kur dunkso gubosna sustatyti rugiai, ir vėjas, užgavęs spindinčius akuotus, užgauna ir amžinam poilsiui greta karstų suguldytus laisvės kovotojus, tegu mergaitės rankos, dedančios ant partizano kapo gėles, padeda ir visų mūsų priesaiką – atsiklaupti prieš Tėvynę, Motiną ir Laisvę, tegu motinų veidai vis pateka mums kaip saulės, primindamos, kokios aukos pareikalavo iš jų Lietuva ir pasaulis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija