Atnaujintas 2006 rugpjūčio 4 d.
Nr.58
(1458)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Karmelio dvasingumas nebijo nei laiko, nei atstumų

Inesė Ratnikaitė

Karmelitas kun. Tjeu Timermanas
iš Olandijos aiškina
apie gyvenimą bendruomenėje
Juozo Dapšausko nuotrauka

Senosios regulos karmelitų vienuolynas Linkuvoje atsirado 1634 metais. Jį fundavo Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius. Iki pat 1832-ųjų karmelitų ordino vienuoliai užsiėmė parapinėmis misijomis ir rekolekcijomis. Vėliau vienuolynas buvo uždarytas.

Šiandien senosios regulos karmelitų Lietuvoje nėra, tačiau į Linkuvą per Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos atlaidus kasmet atvažiuoja tėvai karmelitai iš užsienio. Šiais metais čia lankėsi Tjeu Timermanas ir Johanas Hetinga iš Olandijos, Feliksas Šandlas iš Vokietijos ir Michaelis O’Neilas iš Airijos. Kaip ir senaisiais vienuolyno gyvavimo laikais, jie čia atvyko ne tik dalyvauti šventėje, bet ir užsiimti misijine veikla. Daugiau nei penkiasdešimt žmonių susirinko Trinapolio rekolekcijų namuose, Vilniuje, kur šie tėvai vedė rekolekcijas. Juos laimino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, organizavo Šiaulių vyskupijos karmelitų dvasingumo tarnyba (koordinatorius – Vidas Labanauskas).


Radviliškio parapijiečių džiaugsmas –
su liūdesio šešėliu

Kun. Gintaras Antanas Jonikas

Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos tikintieji šiomis dienomis išgyvena dvejopas nuotaikas ir jausmus. Rugpjūčio 6 dieną, sekmadienį, jie į kitą parapiją išleidžia savo dekanato dekaną, bažnyčios kleboną kunigą Gintarą Antaną Joniką. Smagu, kad kunigas taip vertinamas, kad jam patikėtas sielovados darbas net užjūrio tautiečių parapijoje. Gera, kad Radviliškyje lieka tiek daug bažnyčios ir parapijos labui nuveiktų jo darbų. Bet kartu liūdnoka, kad išeina toks aktyvus ir rūpestingas kunigas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija