Atnaujintas 2006 rugpjūčio 11 d.
Nr.60
(1460)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Padėka Dievui už kunigystės malonę

 

Iš kairės: kun. Viktoras Ačas,
kun Andrius Vaitkevičius,
kun. Kęstutis Motiejaitis,
diak. Aloyzas Žygaitis (laiko kryžių),
kun. Domas Gatautas,
kun. Egidijus Kumža,
kun. Renatas Liuberskis
ir kun. Vaidotas Vitė

Gargždai. Liepos 24 dieną bažnyčioje kartu su parapijos klebonu kanauninku Jonu Paulausku ir parapijiečiais meldėsi daug kunigų. Švęsdami pirmąsias kunigystės metines, dėkoti Dievui už kunigystės malonę susirinko iš Gargždų kilusio, buvusio aktyvaus ateitininko kunigo Andriaus Vaitkevičiaus kurso draugai — kunigai.

Drauge su jais šv. Mišių aukoje meldėsi kun. Darius Povilaitis, kun. Tomas Žlibinas (jis sakė pamokslą), Telšių vyskupijos licėjaus direktorius kun. Saulius Tamošaitis, diakonas Aloyzas Žygaitis. Šv. Mišių aukai vadovavo Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Vygintas Gudeliūnas.

Tokie kunigų susitikimai Gargždų bažnyčioje būna dažnokai, nes parapijos klebono kan. Jono Paulausko dėka tam yra sudarytos palankios sąlygos.

Kazimiera Sipienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija