Atnaujintas 2006 rugpjūčio 11 d.
Nr.60
(1460)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Būti Jėzaus draugais ir apaštalais

Mindaugas BUIKA

Tarptautinio ministrantų suvažiavimo
Romoje dalyvis patarnauja
šv.Mišių aukai Šv.Petro aikštėje

Dešimtys tūkstančių ministrantų Romoje

Po 2005 metų Pasaulio jaunimo dienų Kelne, Vokietijoje, rugpjūčio 2 dieną Romos Šv. Petro aikštėje vykusi popiežiaus Benedikto XVI bendroji audiencija buvo antras toks didelis jo susitikimas su jaunais žmonėmis, nes toje audiencijoje Šventojo Tėvo katechetinio pokalbio klausėsi tradicinio Tarptautinio ministrantų susitikimo dalyviai. Beveik 50 tūkstančių altoriaus patarnautojų iš 18 šalių Popiežius mokė tikrojo pamaldumo, bičiulystės su Jėzumi ir kvietė būti gerumo nešėjais savo gyvenamoje aplinkoje.


Mirė Olandijos kardinolas, buvęs ekumenizmo pirmtakas

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Johanesas Vilebrandsas

Su didelėmis iškilmėmis praėjusį antradienį Utrechto (Olandija) Šv. Kotrynos katedroje buvo palaidotas seniausias Kardinolų kolegijos narys 96 metų olandas kardinolas Johanesas Vilebrandsas, žinomas Katalikų Bažnyčios ekumeninės veiklos formuotojas. Laidotuvių pamaldoms vadovavę jo įpėdiniai, – Popiežiškosios krikščionių tarybos pirmininkas kardinolas Valteris Kasperis ir Utrechto arkivyskupas kardinolas Adrianas Simonis, – išaukštinę rugpjūčio 1 dieną mirusio hierarcho nuopelnus susitaikinimui tarp skirtingų konfesijų ir religijų, taip pat aktyvumą pastoracinėje veikloje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija