Atnaujintas 2006 rugpūčio 18 d.
Nr.61
(1461)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Bitininkai šventė Rumšiškėse

Justinas ADOMAITIS

Šventės vėliavą kelia Bičių
karalienė Roma Mačienė
ir Metų bitininkas Valdas Karalevičius

Į Dievo stalą bitininkai neša dovanas

Medų pašventino Kupiškio dekanas
kanauninkas Vladas Rabašauskas
(kairėje) ir Rumšiškių klebonas
kun. Virginijus Birjotas

„Bitės net ūždamos iš grikių neša medų“, – sakė šių metų Bičių karalienė, Norkūnų kaime, Kupiškio rajone, bitininkaujanti Valda Bajorienė. Dėl to į jubiliejinę 30-ąją bitininkų šeimų šventę Rumšiškėse, Lietuvių liaudies buities muziejuje, ji atvyko tik su vyru Arvydu, o abu sūnūs – Eimantas ir Aurimas – liko prie bičių. Gausiu šiųmečiu derliumi džiaugėsi tauragiškiai bičiuliai Antanas Subačius, Bronė Jancevičienė, Rimas Zdaniauskis, Juozas Vaitkus, šakiečiai Jonas Danyla, Juozas Urbaitis, Jonas Gvildys, varėniškiai Juozas Amšiejus, Vytautas Markišius, Vytautas Raulonis ir kiti.

Bitininkų šeimų šventė prasidėjo pamaldomis Lietuvių liaudies buities muziejaus Račkiškių koplyčioje. Šv. Mišias aukojo bitininkas, Kupiškio dekanas kanauninkas Vladas Rabašauskas ir kun. Virginijus Birjotas. Į Dievo stalą bičiuliai nešė dovanų: vaško žvakių, gėlių, duonos, sūrio, medaus, žiedadulkių. Vėliau, jau pasibaigus pamaldoms, kunigai pašventino bitininkų atsineštą šiųmetį medų.

Pagrindinės šventės iškilmės vyko aikštėje, prie senovinio vėjo malūno. Lietuvos bitininkų sąjungos vėliavą pakėlė 2003 metų Bičių karalienė Roma Mačienė ir 2006 Metų bitininkas Valdas Karalevičius. Bičiulius sveikino valdžios atstovai, Lietuvių liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotojas Juozas Girdžius, naujasis Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas Algirdas Skirkevičius, svečiai iš Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Švedijos, Lenkijos.

Gyvenimas virė Buities muziejaus sodybų kiemuose, kur įsikūrė daugelio rajonų bitininkų draugijos. Stalai lūžo nuo šviežio medaus, midaus, meduolių ir raguolių. Anykštėnai pasveikino savo draugijos vadovą Albertą Žarskų 70-ojo gimtadienio proga. Šis atsidėkojo iš saldumynų sukonstruotu „laimės žiburiu“ ir „firminiu“ medaus gėrimu. Išradingai savo ekspoziciją papuošė kupiškėnai. Jiems talkino ir Bičių karalienė V.Bajorienė, ir Kupiškio dekanas kanauninkas V.Rabašauskas. Komisija pripažino kupiškėnų kiemelį gražiausiu ir turiningiausiu.

Daug dėmesio kaimiečių verslui populiarinti skyrė Biržų ir Švenčionių bitininkai. Jie svečius vaišino ne tik pyragais, sūriais su medumi, bet ir šiuo tuo stipresnio. Pasirodo, kad ir medaus atliekos gali būti puiki žaliava stipriesiems gėrimams.

Praėjusių metų šventės šeimininkai dzūkai į Rumšiškes atvažiavo ir su vaišėmis, ir su muzika: armoniką virkdė J.Amšiejus. Kitas dzūkas – LŽŪU doc. dr. Algirdas Amšiejus – skaitė paskaitą apie bičių produktų gamybą, jų naudą sveikatai.

Visą dieną šalia senojo vėjo malūno garmėjo turtinga bitininkystės įrangos mugė. Joje prekystalius „šlavė“ ne tik Lietuvos bičiuliai, bet ir svečiai iš Lenkijos, Latvijos, Švedijos. Jau įvakarojus aikštę nuklojo draugijų stalai. Jie lūžo nuo valgių ir gėrimų, tačiau svarbiausia buvo kalbos apie gerą bitynų derlių, apie į protą ūgtelėjusius anūkus ir būsimą kitų metų šventę. Joje vėl bus nauja Bičių karalienė, naujas Metų bitininkas.

Rumšiškės, Kaišiadorių rajonas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija