Atnaujintas 2006 rugpūčio 18 d.
Nr.61
(1461)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Padėkos ir džiaugsmo šventė

Popiežiaus Benedikto XVI apaštaliniu
palaiminimu apdovanotas zakristijonas
Mečislovas Montvydas (sėdi viduryje)
su kunigais ir patarnautojais

KLAIPĖDA. Nuo seno garsėjanti Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, iškilmė į Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčią sukvietė būrius tikinčiųjų. Pagerbiant Dievo Motiną Mariją, parapijos klebonas kun.Romualdas Vėlavičius kvietė visus maldai už parapiją, už šventovės rėmėjus bei geradarius, kurių dėka gražėja ši jauniausia Klaipėdos bažnyčia. Parapijos šventėje dalyvavo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos administratorius kun. Vilius Viktoravičius. Savo įtakingu žodžiu pamokslininkas kvietė, vadovaujantis skautų šūkiu, pirmiausia matyti kitą žmogų, nes ir Dievo meilė prasideda nuo meilės žmogui.


Šilalės dekanate

Kristaus Atsimainymo atlaidai

Kunigai (iš kairės): Kęstutis Zybartas
ir Pranas Bartasūnas po šv. Mišių

Požerė. Rugpjūčio 6-ąją, sekmadienį, į Kristaus Atsimainymo bažnyčią švęsti Kristaus Atsimainymo atlaidų suplaukė minios tikinčiųjų ne tik iš šios parapijos, bet ir iš kitų Žemaitijos vietų. Buvo žmonių netgi iš Šiaulių, Panevėžio, Kauno.

Dešimtą valandą ryto, geradarių gėlėmis išdabinta, Požerės bažnyčia buvo sausakimša tikinčiųjų. Sekmadienio ryto šv.Mišias aukojo Požerės parapiją aptarnaujantis Laukuvos Šv.Kryžiaus Atradimo bažnyčios administratorius kun. Pranas Bartasūnas ir kun. Antanas Saunorius. Giedojo Laukuvos bažnyčios jaunimo choras, vadovaujamas Aivaro Šimkaus. Pamokslą pasakė Gargždų Šv.arkangelo Mykolo bažnyčios diakonas Aloyzas Žygaitis.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Miesteliui – 500, parapijai – 100

Vyskupas Rimantas Norvila (dešinėje)
pašventino bažnyčios vėliavą
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Lekėčiai. Miestelyje net tris dienas buvo nepaprastas šurmulys. Rugpjūčio 13-15 dienomis čia vyko du jubiliejai: Lekėčių miestelio 500-ųjų metinių paminėjimas ir Lekėčių Šv. Kazimiero parapijos 100-osios metinės.

Rugpjūčio 13-oji diena buvo pavadinta „Dvasinio skrydžio burtažodis“. Lekėčių girininkijoje vyko teatrų, kaimo kapelų pasirodymai, senųjų amatų pristatymai. Dalyvavo mėgėjų teatrai iš Jurbarko, Kauno, Radviliškio, Kretingos rajonų, liaudiškos muzikos kapelos iš Gelgaudiškio, Girėnų, Zapyškio, Liučiūnų, Kretingos. Tos dienos popietę sporto aistruoliai mėgavosi įvairių sporto šakų varžybomis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija