Atnaujintas 2006 rugpūčio 18 d.
Nr.61
(1461)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Tarptautinis esperantininkų katalikų kongresas

Jonas PUODŽIŪNAS

Lietuvos delegatai 59-ajame tarptautinės
esperantininkų sąjungos kongrese
Čekijos Velehrado mieste, Stojano
rūmų jėzuitų koplyčioje. Sėdi (iš kairės):
Irena Šukienė, mons. Lionginas
Vaičiulionis, Nijolė Teresė Bielovienė,
stovi: Viktorija Grikpėdienė, Adomas
Grikpėdis ir Algimantas Piliponis

Velehrado bazilikoje šv. Mišias
kongreso dalyviams aukojo arkivyskupas
Karelas Otčenašekas, kuris aštuonerius
metus kalėjo kaip pavojingas
komunistinei santvarkai

Kongreso dalyvius sveikina
(iš kairės): Čekijos esperantininkų
katalikų sekcijos prezidentas
Mstislavas Švačekas
ir Olomouco arkivyskupas
Janas Graubneris
Autoriaus nuotraukos

Mons. Lionginas Vaičiulionis, Mstislavas
Švačekas ir Algimantas Piliponis Lednicėje,
netoli Lichtenšteinų rūmų

Kongreso dalyviams koncertavo
jaunimo ansamblis „Lipina“

Mons. Lionginas Vaičiulionis kongreso
dalyviams sakė, kad pirmąkart
Europoje Švč. M.Marija apsireiškė
Šiluvoje. Dešinėje – gydytojas
iš Bratislavos Štefanas Grenda

Pirmasis Tarptautinės esperantininkų katalikų sąjungos (IKUE) kongresas įvyko dar 1910 metais Paryžiuje. Jis katalikiškose šalyse vyksta kasmet, išskyrus abiejų pasaulinių karų laikotarpį. Po karų, 1950-aisiais, Romoje įvyko 22-asis IKUE kongresas. 49-asis pirmą kartą Lietuvoje, Kaune, įvyko 1995 metais. Europoje Lietuvą išgarsino 57-asis IKUE kongresas, įvykęs 2004 metais Kretingoje. Jis paliko daug įspūdžių geru organizavimu, įdomiomis ekskursijomis autobusais į Palangą, Žemaičių Kalvariją, Mosėdį, Šiluvą, Kryžių kalną. Šiame kongrese dalyvavo apie 200 esperantininkų iš dvylikos šalių.

Šiemet, liepos 8-15 dienomis, įvyko 59-asis IKUE kongresas Čekijoje, šalies Pietų Moravijos istoriniame miestelyje Velehrade. Dalyvavo apie 130 esperantininkų iš dešimties šalių. Dauguma dalyvių buvo iš Čekijos (45), Lenkijos (33), Vengrijos (15 žmonių). Iš Lietuvos (Vilniaus ir Kauno) – aštuoni esperantininkai, tarp kurių buvo ir Šilainių klebonas mons. Lionginas Vaičiulionis.

Kongreso metu kasdien vykdavo šv. Mišios, kurias aukodavo 4-8 kunigai. Didelę garbę kongreso dalyviams suteikė dviejų Čekijos arkivyskupų dalyvavimas, mat IKUE kongreso tema: „Eucharistija – susitikimas su Jėzumi Kristumi“. Kongresas prasidėjo šv.Mišiomis Velehrado bazilikoje, kurias aukojo Moravijos metropolitas, Olomouco arkivyskupas, Čekijos vyskupų konferencijos pirmininkas Janas Graubneris. Jis po šv. Mišių atvyko į rūmus, į iškilmingą kongreso atidarymą, pasveikino dalyvius, išklausė atskirų šalių atstovų pasisakymus.

IKUE kongresas buvo užbaigtas liepos 14 dieną. taip pat iškilmingomis šv. Mišiomis Valenhrado bazilikoje, kurioms vadovavo 86 metų Rytų Čekijos (Hradec Kralovo) arkivyskupas emeritas Karelas Otčenašekas. Abu garbūs svečiai yra buvę esperantininkai. K.Otčenašekas net septynerius metus dalyvavo esperantininkų stovyklose. Jis aštuonerius metus kalėjo kaip aktyvus socializmo sistemos griovėjas. Kongreso metu nuo ryto iki vakaro vyko religiniai renginiai, įdomios paskaitos, rožinio maldos, ekskursijos (į baziliką, istorinius statinius). Autobusais vykome į už 150 km esančią Valtnicos bažnyčią ir vynininkystės muziejų, didikų rūmus, Lednicės grafų Lichtenšteinų rūmų menes, didžiulį parką, buvom Čaikovicėje. Pavakariais įvyko keli koncertai: bazilikoje – dainininko M.Smyčkos, Čekijoje garsaus jaunimo ansamblio „Lipina“ koncertas. Kongreso uždarymo išvakarėse įvyko atsisveikinimo koncertas, kuriame pasirodė čekų, lenkų, vengrų, vokiečių saviveiklininkai.

60-asis IKUE kongresas įvyks Vakarų Lenkijoje, netoli Gdansko, Pelpline, 2007 m. liepos 21-28 d. Į šiemetį kongresą mes keliavome mikroautobusu, nakvojome Čensktakavoje, piligrimų namuose. Todėl nepraleidome progos aplankyti Jasna Guros šventovę, pasimelsti prie stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo jos koplyčioje.

Taip pat grožėjomės vyskupo A.Baranausko paminklu prie Seinų bažnyčios šventoriaus. Užsukome pažiūrėti ir lietuvių kultūros rūmų. Deja, vėlus vakaras neleido geriau susipažinti su lietuviams patraukliomis vietomis Seinuose.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija